Tema: Brand i kök

Tema: Brand i kök

Inget kök inget käk - Så startar bränder vid spisen

God mat är en glädje för många men det finns också risker kopplat till matlagning. På eller intill spisen är det stället där bränder oftast startar. Kocken Edin Dzemat bjuder här på både goda recept och viktiga tips om hur du kan skydda dig mot brand.

Checklista: Tips om brandskydd
Recept