Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Vad är informationssäkerhet?

Att hantera information säkert har blivit en angelägenhet för alla. Vi hanterar dagligen mängder med information och då oftast digitalt. Informationssäkerhet handlar till stor del om att bli medveten om hur man hanterar sin information på ett säkert sätt – särskilt om den är värdefull eller personlig.

Informationssäkerhet handlar om att rätt användare ska ha rätt information vid rätt tidpunkt. Det kan också vara viktigt att kunna gå bakåt och se vem som gjort vad, till exempel se vilka förändringar som skett på ditt bankkonto eller i din sjukjournal. 

Ditt beteende spelar roll

Oavsett om du hanterar information i papperform eller digitalt, är din egen informationssäkerhet beroende av ditt beteende. Ett första steg mot ett säkrare beteende är att skaffa sig kunskap om risker och om informationens värde. 

Ett säkert beteende kan exempelvis handla om att aldrig lämna ut koder eller lösenord, att inte lämna ut personliga uppgifter utan att vara säker på mottagarens avsikter, att låsa datorn då du hämtar en kaffe eller att tänka på vad man pratar om i mobiltelefonen då man åker kollektivtrafik.

Viktig information behöver skyddas

All information behöver inte ha samma skydd, därför är det viktigt att avgöra vad som är ett rimligt skydd i förhållande till vilket värde informationen har. Med viktig information menas information som på något sätt kan vara värdefull för var och en av oss. Det kan till exempel vara personnummer, fotografier eller lösenord.

Stopp - tänk – klicka!

Tekniskt skydd som brandvägg och uppdaterat operativsystem är viktigt, men skyddar inte mot ett riskfyllt beteende. Din digitala säkerhet handlar också om ditt beteende och din medvetenhet om risker.

Samtidigt som it och internet underlättar vår tillvaro, kommer nya risker som vi behöver känna till och lära oss att undvika. Det kan exempelvis vara svårt att veta vem man kommunicerar med, vad man klickar på eller vad man behöver göra för att kryptera sin trafik.

Tips

  • Var rädd om värdefull information.
  • Ge aldrig ut dina lösenord och koder.
  • Säkerhetskopiera information och spara till exempel foton och annan viktig dokumentation på flera ställen.
  • Fråga dig själv hur du skulle agera i verkligheten, och agera på liknande sätt i den digitala världen.

 

Publicerad: 2015-10-07
Uppdaterad: 2018-03-28
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: Redaktionen