Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Säkra dina lösenord

Se till att obehöriga inte loggar in i ditt namn och utger sig för att vara du, så att de får tillgång till din privata information. Lösenord är våra nycklar på internet, det är så vi identifierar oss på olika webbsidor. Med starka lösenord och ett smart användande kommer du långt.

Använd starka lösenord

Starka lösenord kan skapas på många sätt. Här är några tips:

 • Skapa långa lösenord. Vissa använder en hel mening, en så kallad lösenordsfras, för att skapa ett långt lösenord som samtidigt är starkt och lätt att komma ihåg.
 • Skapa lösenord med stor teckenvariation. Variera genom att använda små och stora bokstäver, siffror och specialtecken. Ju fler bokstäver och andra tecken du använder, desto mindre risk att någon obehörig kan knäcka lösenordet.
 • Skapa lösenord som inte innehåller vanligt förekommande ord eller ord och uppgifter som kan kopplas till dig som person. "Abcde" eller "fotboll" är exempel på vad som bör undvikas. Det samma gäller person- eller djurnamn som "Anna" eller "Missan".

En tjänst där det är särskilt viktigt att använda ett starkt lösenord är e-post. Det är ofta till din e-postadress som du får mejl om återställning av lösenord för andra tjänster, vilket gör den särskilt intressant för bedragare.

Checklista

Säkra dina lösenord

 • Använd långa lösenord
 • Använd lösenordsfras
 • Använd stor teckenvariation
 • Använd lösenord som är svåra att gissa
 • Undvik vanliga ord som finns i ordboken eller tecken i en följd på tangentbordet likt ”qwerty”
 • Lösenordet ska inte kunna kopplas till dig
 • Använd tvåfaktorinloggning
 • Använd olika lösenord för olika tjänster
 • Lämna aldrig ut dina lösenord

Ladda ner checklistan

Använd tvåfaktorinloggning

Ett bra sätt att öka säkerheten för information som lagras i e-tjänster är att använda så kallad tvåfaktorinloggning. Det innebär att det krävs annat utöver lösenordet för att logga in. Oftast används engångskoder som skickas via sms eller e-post till förutbestämda adresser eller att koderna skapas i en särskild app på telefonen. Ett bra tips är att aktivera denna funktion där det går.

Använd olika lösenord

Ett vanligt misstag är att använda samma lösenord för många olika tjänster. Då kan bedragare, bara genom att lista ut lösenordet till en tjänst, få tillgång till flera andra. Det kan leda till att du tappar kontrollen över viktiga konton. Börja med att säkra lösenorden för dina viktigaste konton. För att ha koll på dina lösenord kan du använda en lösenordshanterare - oftast en app till din mobiltelefon där du lagrar dina lösenord. Appen skyddas av ett särskilt lösenord som måste vara mycket starkt. Lösenordshanterare kan också hjälpa dig att skapa starka lösenord.

Lämna aldrig ut dina lösenord

Även om lösenordet är starkt kan skyddet bli svagt om lösenordet inte hanteras på rätt sätt. Lämna aldrig ut ditt lösenord till någon via telefon eller e-post. Myndigheter, banker och seriösa företag skulle aldrig be dig om detta. Förvara också dina lösenord säkert. Skriv det inte på lappar eller i mobilens anteckningar.

Publicerad: 2018-09-04
Uppdaterad: 2018-10-01
Skribent: Jim Frisk
Innehållsansvarig: Jim Frisk