Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Tänk säkert - En del av den europeiska informationssäkerhetsmånaden

Kampanjen "Tänk säkert" är en del av den europeiska informationssäkerhetsmånaden (ECSM) som syftar till att öka medvetenheten om vikten av informationssäkerhet i hela Europa. Informationssäkerhetsmånaden äger rum i oktober varje år och initiativtagare är är EU-kommissionen. I år är det femte gången som Sverige deltar.

I mars 2018 fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ett regeringsuppdrag som syftar till att öka allmänhetens samt små och medelstora företags kunskap om informationssäkerhet och hur de kan skydda sig mot id-kapning. I uppdraget ingår att genomföra en nationell informationskampanj tillsammans med polisens nationella bedrägericenter (NBC) och verksamt.se (Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket).

"Tänk säkert" är Sveriges kampanj

Huvudbudskapet i Sveriges kampanj är ”Tänk säkert – skydda din viktigaste information!” Under månaden ligger fokus på följande områden:

 • Säkra dina lösenord.
 • Säkra dina kortuppgifter.
 • Säkra din företagsinformation.

Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten och höja baskunskapen hos allmänheten samt små och medelstora företag om varför det är viktigt att skydda sin information. På kort sikt är målet att öka målgruppernas medvetenhet om hur riskerna ser ut och på vilket sätt de kan skydda sig. På lång sikt är målet en högre medvetenhet och ett säkrare beteende.

Den prioriterade målgruppen inom allmänheten är personer i 25-45 årsåldern. Den andra målgruppen är små (0-50 anställda) och medelstora företag (50-250 anställda).

18 aktörer deltar i kampanjen

För att kunna sprida budskapet brett i samhället får kampanjen i år stöd av ytterligare 18 aktörer från olika delar av samhället:

 • Ekobrottsmyndigheten
 • E-legitimationsnämnden/DIGG
 • Företagarna
 • Handelsbanken
 • Internetstiftelsen i Sverige (IIS)
 • Konsumenternas bank
 • Konsumenternas försäkringsbyrå
 • Konsumentverket, Hallå konsument
 • Nordea
 • Nyföretagarcentrum
 • Swedish Association of Civil Security (SACS)
 • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • Stöldskyddsföreningen
 • Svensk Handel
 • Svenskt Näringsliv
 • Teknikföretagen
 • Telekområdgivarna
 • Telia

Kampanjmaterial

Här finns det kampanjmaterial som tagits fram inför starten av Informationssäkerhetsmånaden: Materialet är fritt att använda av de aktörer som stödjer kampanjen. I manualen som tagits fram finns en övergripande presentation av samtliga produkter och hur de är tänkta att användas.

Ladda ner kampanjmaterial

Läs mer

Publicerad: 2018-09-06
Uppdaterad: 2018-10-01
Skribent: Jim Frisk
Innehållsansvarig: Jim Frisk