Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Skydda ditt hus mot översvämning

Bor du lågt och nära vatten är det bra om du är beredd ifall vattnet börjar stiga. Ta reda på om det har varit översvämningar tidigare i området. Om vattnet börjar stiga så kan du behöva bygga barriärer av sandsäckar.

Bild på villa omgärdad av vatten och skyddande barriärer

Tidigare erfarenheter

Kontakta kommunen och fråga ifall ditt område har varit översvämmat tidigare och vilka konsekvenser det blev då. Erfarenheter från den gången kan vara till stor nytta. Kommunen kan också berätta om hur vattenläget ser ut och när en eventuell översvämning beräknas nå ditt område. Ofta lägger kommunen ut sådan information på sin webbplats.

Det är viktigt att du vet hur vattennivåerna är under normala förhållanden - så att du kan se när vattnet börjar stiga. Misstänker du att det finns risk för översvämning är det viktigt att du följer väderprognoserna där SMHI utfärdar varningar.

Bygg barriärer

Tillfälliga barriärer kan stoppa en mindre översvämning. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar. Fundera ut i förväg var du har det bästa läget för en tillfällig barriär, så att den skyddar det som är viktigast.

Eftersom vallen ger en belastning på marken så bör du inte bygga en barriär där den kan orsaka skred. Ta bort barriären så snart översvämningsrisken är över.

Kontrollera med din länsstyrelse så att åtgärderna inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga, enligt miljöbalken.

Lär dig pumpa rätt

Hyr eller köp gärna pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg.

När du länspumpar källaren är det viktigt att säkerställa balans mellan trycket på insidan och utsidan av källaren. Om marken utanför huset är mättad med vatten utsätts källargolvet eller väggen för ett tryck om källaren töms på vatten. Det är ovanligt, men det har hänt har inträffat att golv har brustit och hela källare fyllts med jord. Var därför försiktig med länspumpningen om du inte är säker på att golvet och väggarna är dimensionerat för att klara vattentrycket. För att vara säker kan du låta en byggnadskonstruktör eller geotekniker undersöka källarens konstruktion.

Konsekvenser

Vanliga problem i samband med översvämningar är att du inte kan använda vägar, järnvägar och broar och att fastigheter blir fyllda med vatten. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.

Fakta

Klimatförändringarna kommer att påverka olika delar av Sverige på olika sätt. I vissa delar av landet kommer följderna troligen att bli kraftigt ökad nederbörd med ökad risk för översvämningar. Lokala skyfall med översvämningar av dag- och avloppssystem kan också bli vanligare.

Publicerad: 2015-06-24
Uppdaterad: 2020-02-20
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: Redaktionen