Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Minska risken för ras och skred

Kraftigt ihållande regn ökar risken för ras och skred. Bor du nära en slänt mot ett vattendrag är det bra om du är uppmärksam på förändringar i slänten och känner till hur du kan minska riskerna.

Tecken att titta efter

  • Om träd som står i en slänt börjar luta
  • Om jordstycken börjar glida

Orsaka inte ras och skred

Trädgårdsavfall som tippas ner i slänten ökar belastningen på slänten och kan kväva växtligheten. 

Snöhögar som tippas i slänten belastar den också, och smältvattnet från snön kan erodera jorden. 

Regn- och smältvatten från tak och gator och dräneringsvatten som leds till en slänt kan gräva ut och spola bort jorden i slänten. Marken runt ledningens utlopp bör därför skyddas från erosion med grus.

Tunga föremål, som parkerade bilar, skrot, schaktmassor och vedhögar belastar slänten och bidrar till att risken för skred och ras ökar.


Byggnation i vatten

Utfyllningar, bryggor, pirar och erosionsskydd kan ändra strömningsförhållanden i ett vattendrag. Det innebär att en ny del av slänten kan komma att utsättas för vattnets erosion med ras och skred som följd. Den som har byggt något som orsakar en skada nedströms blir ersättningsskyldig för att avhjälpa skadan. För att utföra arbeten i vatten kan du behöva tillstånd enligt Miljöbalken.


Reparera marken

En nedförsbacke eller slänt som skadats av erosion kan repareras genom att man sätter sticklingar eller trädplantor där marken är skadad. Använd trädsorter som finns naturligt i omgivningen. Trädens rötter håller samman marken och motverkar på så sätt erosion och bör därför få stå kvar i slänten. Enstaka mycket stora träd, som börjar luta kan du däremot fälla. Liksom träden är växterna viktiga eftersom de suger upp vatten och binder samman jordtäcket.

Kontakta kommunen

Du kan alltid kontakta stadsbyggnadskontoret i din kommun eller den kommunala räddningstjänsten om du har frågor kring ras och skred.

 

Fakta

Skred betyder att en jordmassa kommer i rörelse. Naturolyckor i Sverige orsakade av skred kostar samhället ca 200 miljoner årligen. Huvuddelen av landets skred har inträffat inom Västra Götalands län, Värmlands län, Östergötlands län och Västernorrlands län.

Publicerad: 2015-06-24
Uppdaterad: 2015-06-29
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: Redaktionen