Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Fixa hemma

Använd alltid skyddskläder och skyddsglasögon om det behövs. Var noggrann med att följa bruksanvisningen som följer med verktyg och olika material. Använd inte verktyg som du känner att du inte behärskar.

Var försiktig med stegen

Det är många som skadar sig när de ramlar från stegar. Använd en kontrollerad stege som du ställer upp med 75 graders lutning. Även om du har en stege är det inte säkert att det är det bästa alternativet. Det är till exempel inte lämpligt att använda stegen om:

 • Du ska hantera något med båda händerna (som större borrmaskin eller bultpistol).
 • Du ska göra något som kräver att du tar i med kraft.
 • Du ska hantera något som är tungt eller stort.
 • Du ska göra något som tar lång tid.
 • Du inte kan ställa upp stegen säkert. Exempelvis kan golv i våtutrymmen luta.

Använd skyddskläder och skyddsglasögon

Många skadar sig på material som brädor, plank, regelvirke, plåtskivor, glasskivor och spik. Splitter i ögonen är en vanlig skada som kan få mycket allvarliga konsekvenser. Använd därför skyddskläder och skyddsglasögon för att undvika skador.

Var särskilt försiktig när du arbetar på tak, då kan det vara bra att använda fallskyddssele.

Fakta

 • De flesta skadorna sker i och kring hemmet. Varje år skadas knappt 17 800 när de renoverar eller bygger i hemmet. Män skadar sig oftare än kvinnor och värst drabbade är män i åldrarna 40-69 år.
 • Många olyckor sker när man ska upp och klättra. Ofta är det fråga om fall från högre höjder än en meter. Fall från stegar är vanligast men även byggnadsställningar, pallar, stolar och bänkar är inblandade i många olyckor.
 • Sågverktyg och vinkelslipar ligger bakom en stor del av alla skador som orsakas av verktyg. Knivar, yxor och vedklyvar är också involverade i många skador. Män skadar sig oftare än kvinnor på och av olika typer av verktyg.

Checklista

Fixa hemma

 • Ha alltid en första-hjälpen-låda tillhands.
 • Använd skyddsutrustning och skyddskläder.
 • Följ alltid bruksanvisningarna som kommer med verktyg och material.
 • Sköt om dina verktyg och kasta skadade.
 • Modifiera aldrig verktyg till exempel genom att ta bort dödmansgreppet.
 • Läs igenom din hemförsäkring innan du sätter igång. Villkoren vid ersättning av personskada kan bero på hur du följt säkerhetsföreskrifterna.
 • Ta hjälp om du känner dig tveksam över hur någonting ska göras eller om något är för tungt.
 • Utför inte elinstallationer om du inte vet hur det ska göras. Många gånger krävs behörig elektriker.
 • Byt aldrig sågklinga utan att först ha dragit ur sladden. Lossa alltid tändstiftet när du servar en bensinsåg.
 • Ställ upp stegen med 75 graders lutning så minskar du risken att stegen glider rakt ut nertill.
 • Förankra stegen i sidled.
 • Byt glidskydd på stegen om det är slitna.
 • Använd fallskyddssele när du är på taket.
 • Titta efter varningsmärkningen på farliga kemiska produkter (exempelvis limmer, målarfärger och lacker) och läs instruktionerna på förpackningen, så att du vet hur du ska hantera produkterna på ett säkert sätt.

Publicerad: 2015-06-24
Uppdaterad: 2015-06-29
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: Redaktionen