Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Kemikalier i hemmet

Du måste handla snabbt om olyckan är framme och du eller någon i din närhet råkar ut för skador av någon kemikalie. Ring 112 och begär Giftinformationscentralen (GIC). Olika ämnen ger olika skador och det är viktigt att känna till hur du hanterar olika typer av skador du kan råka ut för när det gäller kemikalier. Ofta finns information om vad du ska göra på förpackningen.

Ring Giftinformationscentralen

Är du minsta osäker kan du alltid få råd och hjälp via Giftinformationscentralen. Ha gärna förpackningen/etiketten till hands när du ringer – det underlättar i rådgivningen.

På Giftinformationscentralen kan du också snabbt och lätt hitta information om olika produkters hälsofarliga egenskaper.

Agera direkt vid misstänkt förgiftning

Om du misstänker förgiftning – vänta aldrig på symptom utan ta omedelbart kontakt med Giftinformationscentralen via 112 eller kontakta läkare.

Det är viktigt att veta vad som är orsak till förgiftningen och hur stor mängd personen har fått i sig. Om du måste åka till sjukhuset ska du ta med förpackning och eventuella rester av medlet eller något annat som kan ge information om vad du fått i sig.

Andas frisk luft

Om du andats in något giftigt ska du omedelbart andas frisk luft och vila. Kontakta sedan Giftinformationscentralen via 112 eller ta kontakt med läkare. Om du har andningssvårigheter eller är medvetandepåverkad ska du omgående till sjukhus.

Spola vatten på frätskadan

Har du kommit i kontakt med något som kan ge frätskador ska du omedelbart spola stora mängder med vatten – även innanför kläderna. Ta av förorenade kläder, klockarmband, skor och annat som är i vägen. Klipp sönder kläderna om det behövs!

I en del fall kan värme utvecklas när ämnet kommer i kontakt med vatten – då är det viktigt att spola mycket! Vattnet bör inte vara iskallt då du riskerar att kyla ner den skadade kroppsdelen. Spola minst 15 minuter eller så länge du känner smärta. Ta sedan kontakt med Giftinformationscentralen via 112 eller kontakta läkare.

Spola vatten i ögat

Ögat kan skadas av ämnen i flytande form, fast form, gasform eller som damm eller dimma. Den allvarligaste skadan är den som uppstår av starkt frätande ämnen.

Har du fått kemikalier i ögat ska du omedelbart spola ögonen med vatten eller koksaltlösning. Du kan använda ett rent dricksglas, tillbringare eller liknande. Spola ögat minst 15 – 20 minuter och därefter upprepade gånger under transport till sjukhus eller läkare.

Läs på förpackningen om riskerna

Farliga kemiska produkter ska ha märkning på förpackningen med information om risker för hälsan och miljön och hur produkten kan hanteras på ett säkert sätt. Genom att läsa på förpackningen vilka egenskaper olika kemiska produkter har så minskar du risken att råka ut för brand, förgiftning eller andra skador.

Nya märken på farliga ämnen

I dagsläget finns två märkningssystem, ett med symbolen i röd ram mot vit bakgrund, och ett med symbolen mot orange bakgrund. Det beror på att EU håller på att byta märkningssystem fram till 2015, då endast den rödvita symbolen ska finnas kvar.

Bild med gamla och nya symboler för farliga ämnen.

Texten på förpackningen talar om vad som är farligt

På alla kemiska produkter finns informationstext tillsammans med symbolerna som talar om på vilket sätt produkten är farlig, hur du skyddar dig och vad du ska göra om något händer. Här är två exempel på hur en sådan etikett kan se ut (produkten är påhittad):

Illustration av den påhittade produkten Brinnofrät 18

Illustration av den påhittade produkten Brinnotox.

Checklista

Förvaring av farliga kemikalier

  • Förvara kemikalier oåtkomligt för barn
  • Ställ kemikalierna högt upp eller inlåsta i något skåp
  • Förvara inte kemikalier med livsmedel
  • Förvara alltid kemikalier i originalförpackning
  • Se till att förpackningen är väl tillsluten

Publicerad: 2015-06-10
Uppdaterad: 2015-06-26
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: Redaktionen