Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Förvara gasol hemma

Ska du förvara gasol hemma är det viktigt att du läser instruktionerna till din gasolutrustning. Om det saknas instruktioner är en tumregel att placera gasolutrustningen med 60 cm avstånd från brännbart material som väggar och möbler.

Gasoltub

Gasolkamin på inglasad balkong

Gasolkaminer som är avsedda för inomhusbruk får användas även på en inglasad balkong om den är tillräckligt stor för att kraven på säkerhetsavstånd uppfylls. Särskilt noga bör man vara med ett fritt avstånd framför kaminen eftersom det brinner en gasollåga på kaminens framsida.

Terrassvärmare

Terrassvärmaren ska stå stadigt så att den inte kan välta. Om den välter kan flytande gasol rinna till brännaren vilket kan resultera i en väldigt stor låga.

Om det börjar brinna i material nära terrassvärmaren blir det svårt att hantera på grund av den kraftiga lågan som kan uppstå. Placera värmaren med tillräckligt avstånd från brännbart material som väggar och möbler.

Campingbehållare med monterad strålvärmare

Eftersom gasolen är komprimerad till vätska i behållaren ska behållaren alltid stå upp vid transport, förvaring och användning för att säkerhetsventilen ska fungera korrekt. Om behållaren ligger ner kan säkerhetsventilen hamna i gasolvätskan och det är då inte säkert att ventilen fungerar som den ska.

Regler för förvaring av gasol i hemmet

I en bostad får endast gasol för det egna behovet förvaras. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv. Endast behållare som är mindre än 30 liter är tillåtna. En behållare av typen P11 är 26 liter. Lämplig förvaringsplats är ett utrymme med ventilation direkt till det fria.

Utöver detta får annan brandfarlig gas (t ex acetylen) förvaras i ett utrymme som är brandtekniskt avskilt från bostaden. Är behovet större än 60 liter gasol eller 5 liter annan brandfarlig gas måste tillstånd sökas hos kommunen.

Förvaring i villa, radhus eller fritidshus

Utrymmet får inte ligga i källarplan eller på vinden. Öppen eld får inte förekomma i förvaringslokalen.

Förvaring i förråd och garage

I förråd eller garage som är avskilda från bostaden i lägst brandteknisk klass EI 301 får gasolbehållare, samt två behållare av annan brandfarlig gas (t ex acetylen) förvaras. Utrymmet ska vara ventilerat.

Förvaring i flerbostadshus

Det bästa stället att förvara gasolbehållare i flerbostadshus är på en balkong, om den inte är inglasad. På en öppen balkong får behållarstorleken P11 (max 30 liter) förvaras. Det är bra att förvara behållarna i ett ventilerat plåtskåp för att skydda dem mot väder och vind. Inomhus får gasolbehållare med volym på vardera mindre än 5 liter (blå campingbehållare) förvaras. Behovet av gasol avgör antal behållare. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en behållare för drift och en i reserv. I normalfallet blir detta två behållare med mindre än 5 liter vardera.

Förvaring på inglasad balkong

För en inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inomhus. Det innebär att gasolbehållare med volymen högst 5 liter får förvaras där.

Vinterförvaring av gasolbehållare

Den maximala behållarvolym som får förvaras i en lagerbyggnad är 500 liter. Det motsvarar 19 stycken behållare av typen P11. Om flera husvagnar, husbilar eller båtar vinterförvaras inomhus kan gasolbehållarna behöva tas ur. Utrymmet ska också vara ventilerat till det fria. Alternativt placeras gasolbehållare utomhus, till exempel i ventilerat plåtskåp.

Faktablad: Gasol för hem och fritid på msb.se 

Checklista

Förvara gasol hemma

  • Det är förbjudet att förvara gasolflaskor i källare, på vindar och i flerbilsgarage.
  • Gasolbehållare måste förvaras i ett ventilerat utrymme, exempelvis i förråd skilt från bostaden, i eget garage eller på icke inglasad balkong.
  • I en bostad får endast gasol som täcker det egna behovet förvaras, en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv.
  • Flaskorna ska alltid förvaras stående. Säkerhetsventilen fungerar inte som den ska om den ligger ner.

Publicerad: 2015-06-10
Uppdaterad: 2020-06-22
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: Redaktionen