Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Första hjälpen vid skador med kemikalier

Du måste handla snabbt om olyckan är framme och du eller någon i din närhet
råkar ut för skador av någon kemikalie. Ring 112 och begär
Giftinformationscentralen (GIC).

Agera direkt vid misstänkt förgiftning

Om du misstänker förgiftning – vänta aldrig på symptom utan ta omedelbart kontakt med Giftinformationscentralen via 112 eller kontakta läkare.

Det är viktigt att veta vad som är orsak till förgiftningen och hur stor mängd personen har fått i sig.

Krävs behandling på sjukhus? – Ta med förpackning och eventuella rester av medlet eller något annat som kan ge information om vad personen fått i sig.

Inandning av farligt ämne

Den som andats in något giftigt ska omedelbart andas frisk luft och vila.

Kontakta sedan Giftinformationscentralen via 112 eller ta kontakt med läkare.

Om personen har andningssvårigheter eller är medvetandepåverkad ska personen omgående till sjukhus.

Vid frätskador, spola med vatten

Har du kommit i kontakt med kemikalie som kan ge frätskador ska du omedelbart spola stora mängder med vatten – även innanför kläderna.

I en del fall kan värme utvecklas när ämnet kommer i kontakt med vatten – då är det viktigt att spola mycket! Vattnet bör inte vara iskallt då du riskerar att kyla ner den skadade.

Ta av förorenade kläder, klockarmband, skor och annat som är i vägen. Klipp sönder kläderna om det behövs!

Spola minst 15 minuter eller så länge den skadade känner smärta. Ta sedan kontakt med Giftinformationscentralen via 112 eller kontakta läkare.

Farliga ämnen i ögat

Ögat kan skadas av ämnen i flytande form, fast form, gasform eller som damm eller dimma. Den allvarligaste skadan är den som uppstår av starkt frätande ämnen.

Har ögat blivit exponerat av kemikalier – spola omedelbart ögonen med vatten eller koksaltlösning.

Du kan använda ett rent dricksglas, tillbringare eller liknande. Spola ögat minst 15 – 20 minuter och därefter upprepade gånger under transport till sjukhus eller läkare.

Publicerad: 2015-06-10
Uppdaterad: 2015-06-26
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: Redaktionen