Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Skydda dig mot brand

Många bränder startar för att vi människor begår misstag som hänger ihop med att vi glömmer, stressar eller inte känner till riskerna som kan starta en brand. De flesta bränder går att förhindra men om brand bryter ut är en brandvarnaren en bra hjälp. Den upptäcker röken tidigt och varnar dig så du kan släcka branden eller ta dig ut. Vi rekommenderar också att du har en pulversläckare och en brandfilt hemma.

 

Bild på optisk brandvarnare
Foto: MSB/Fredrik Hofgaard

Brandrisker hemma

För att en brand ska starta behöver värme, syre och ett brännbart material finnas. De vanligaste bostadsbränderna hänger ihop med att vi lagar mat eller använder husets eldstad, till exempel kamin och öppen spis. Andra orsaker kan vara elektriska apparater som är trasiga eller används på fel sätt. I flerbostadshus är anlagda bränder i gemensamma utrymmen, tyvärr, en vanlig orsak.

Ett bra brandskydd börjar med att du vet vilka risker som finns och att du använder den kunskapen. Du själv kan påverka att risken inte utvecklas till en olycka. Du kan hindra branden!

Lag och ansvar

I bygglagstiftningen har det länge funnits krav på att det i nybyggda bostäder ska finnas utrustning som tidigt upptäcker och varnar om det börjar brinna. Det enklaste och vanligaste sättet att uppfylla kravet är att ha en brandvarnare.

Det finns motsvarande krav i den lagstiftning som reglerar brandskyddet i befintliga byggander. Fastighetsägaren har ansvaret för att det finns en brandvarnare uppsatt där du bor, i hyresrätter brukar det vara mest praktiskt att hyresgästen ansvarar för att testa, sköta och byta batteri vid behov.

(Källa: Attitydundersökning om brandsäkerhet 2011, MSB.)

Fakta

Bra att ha hemma:

 • Brandvarnare
 • Brandsläckare
 • Brandfilt
 • Vattenslang
 • Hinkar

Checklista

Förebygg brand hemma

 • Gå inte ifrån spisen när den är på och matlagningen är i gång.
 • Ha inte saker/material som lätt kan börja brinna nära eller på spisen. 
 • Rök aldrig i sängen, soffan eller någonannastans där du lätt somnar.
 • Blöt innehållet i askfatet innan du slänger det i soppåsen.
 • Förvara aska och rester från öppen spis eller grill i metallkärl med lock.
 • Täck inte över elektriska element eller annan uppvärmning. 
 • Se till att lampor/spotlights inte är nära något brännbart eller kan trilla ner.
 • Byt blinkande lysrör. De kan överhettas. Byt glimtändaren samtidigt.
 • Var rädd om sladdar. En trasig sladd kan orsaka kortslutning och brand.
 • Ställ värmeljus var för sig. Står de tätt ihop kan värmen bli så hög att allt stearin antänds och skapar en kraftig låga.
 • Placera inte ljus nära saker som kan börja brinna och att de står stadigt.
 • Använd inte ljus med ingjutna dekorationer.  
 • Blås ut ljusen när du lämnar rummet.

Publicerad: 2015-09-25
Uppdaterad: 2015-09-25
Skribent: Marcus Årskog
Innehållsansvarig: Marcus Årskog