Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Rökning och brand

Ungefär 80 personer omkommer varje år vid bostadsbränder. De allra flesta är över 45 år och majoriteten, drygt 60 %, är män.

Om man sätter antalet döda i olika åldersgrupper i relation till antalet invånare i samma åldersgrupp framträder att risken ökar med ökad ålder. Personer i gruppen 80 år och äldre är kraftigt överrepresenterade. I Sverige omkommer mycket få barn i bostadsbrand.

Nästan hälften av dödsfallen är relaterade till cigaretter som antänder kläder, sängar och soffor. Det gör rökning till den i särklass vanligaste kända orsaken till dödsbränder i Sverige.

Genom forskning har det visats att de rökningsrelaterade dödsbränderna kan delas in i två olika brandscenarier. I det ena scenariet antänder cigaretter en säng eller en soffa. Offren, är oftast män i övre medelåldern och det är mycket vanligt att offren har höga halter alkohol i blodet. I dessa fall är rökförgiftning den vanligaste dödsorsaken. Det andra scenariet drabbar oftare äldre kvinnor. Alkohol är sällan inblandat. Brännskador, efter att tappade cigaretter har antänt kläder, är den vanligaste dödsorsaken.

Forskning visar även att det är högre risk att dö i bostadsbränder bland de mer sårbara, de som bor ensamma, har låga inkomster och inte arbetar. Avsaknad av fungerande brandvarnare har också visat sig betydligt vanligare vid bränder där någon dött jämfört med andra bränder.

Fakta

Nästan hälften av dödsfallen är relaterade till cigaretter som antänder kläder, sängar och soffor. Det gör rökning till den i särklass vanligaste kända orsaken till dödsbränder i Sverige.

Publicerad: 2015-09-25
Uppdaterad: 2020-02-13
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: Redaktionen