Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Grilla säkert

Att grilla är trevligt men se upp med risken för brännskador och bränder. Kontrollera alltid med kommunen om eldningsförbud råder. Se till att du har möjlighet att släcka bränder som uppstår.  

Grilla med kol eller briketter

Följ bruksanvisningar för tändhjälpmedel och använd en tändvätska avsedd för grillkol eller briketter. Att hälla brännbar vätska direkt på glöden, eller att använda fel typ av vätska, kan orsaka svåra olyckor. Använd aldrig bensin, etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök när du grillar. Var försiktig med gnistor och kringflygande aska.  

Efter grillningen: Släck glöd och aska eller ställ grillen med lock på en säker plats. Många bränder uppstår av osläckt aska eller glödrester i soporna eller någon annanstans där det kan ta eld. Ställ aldrig grillar med glödrester inomhus, till exempel i garage eller intill ytterväggar. Tänk på att glöden avger giftig kolmonoxid, en starkt giftig gas som kan vara livsfarlig att andas in.

Engångsgrillar

Engångsgrillar kan bli mycket varma och lätt orsaka bränder, speciellt om de står i torrt gräs. Lämna aldrig en grill som inte brunnit ut utan uppsikt. Släng heller inte heta engångsgrillar i sopkorgar. Ha alltid vatten i närheten för att kunna släcka en brand.

På balkongen

Det finns inget i lagen som förbjuder grillning på balkongen men olika bostadsrättsföreningar och hyresvärdar kan ha regler som inte tillåter detta. Rök från grillar kan upplevas som störande så fråga dina grannar först. Använd en elgrill eller en gasolgrill om du vill grilla på balkongen

Gasolgrill

Gasol i sig är inte giftig men mycket brandfarlig vid kontakt med luft. Det är förbjudet att förvara gasolflaskor i källare eller vindsutrymme. I en lägenhet får man förvara gasolbehållare av högst fem liters storlek. Större behållare kan förvaras avskilda från bostaden i ventilerat utrymme.  Kompositflaskor är lättare än vanliga flaskor men de är gjorda av glasfiberarmerad plast så olyckor kan ske om de kommer för nära brännaren. Byt eller koka lavastenarna varje år så minskar du risken för fettbränder.

Fakta

 • Kontrollera med din kommun om det råder eldningsförbud där du tänkt grilla.  
 • Följ bruksanvisningarna för de tändverktyg du använder.
 • Använd aldrig bensin, etanol, metanol eller T-sprit utan en miljövänlig tändvätska.
 • Ha uppsikt över små barn så att de inte springer in i eller på grillen.
 • Var extra försiktig med engångsgrillar. De kan bli mycket varma och orsaka bränder.
 • Tänk på att alkoholförtäring är inblandat i många olyckor med grillar.
 • Kontrollera tätheten i gasolgrillar, gasolslangar och att sladdar och kontakter i elgrillar är hela.

Checklista

När du grillar med gasol

 • Kontrollera att gasolgrillen är CE-märkt. Det är tillverkarens garanti för att EU:s säkerhetskrav är uppfyllda.   
 • Det ska finnas en regulator eller reducerventil som anpassar trycket på gasolen mellan flaskan och grillen. 
 • Undersök slangen från regulatorn till grillen inför varje sommar. Böj på den. Om det finns sprickbildningar i gummit, byt slangen!
 • När du ska montera gasolgrillen, se till att kopplingarna är täta. Använd läckspray eller läckindikator. Gör den kontrollen varje gång du byter flaska.
 • Större gasolbehållare är vänstergängade. Skruvar man åt fel håll kan man skada gängorna med läckage som följd.
 • Grillen ska inte stå nära brännbart material, exempelvis parasoll, vedhögar och intilliggande byggnader.
 • Klä inte den utdragbara bottenbrickan med folie. Det kan hindra fett och matrester att rinna ner i dropplådan och ökar risken för brand.
 • Ha en handske nära. Om det börjar brinna är det viktigt att du kan stänga av gastillförseln.  
 • Se till att brandsläckare finns i närheten. Försök aldrig släcka en eld i en gasolgrill med vatten.
 • Fettavlagringar kan ta eld, så rengör grillen regelbundet efter användning.
Publicerad: 2015-09-23
Uppdaterad: 2015-09-23
Skribent: Marcus Årskog
Innehållsansvarig: Marcus Årskog