Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Eldstäder

De flesta bränder i villor och småhus kan kopplas till eldstäder. Förebygg risken för bränder genom att se till att installationen sköts på rätt sätt, att elda på rätt sätt och att se till att sotning och brandskyddskontroll sker av din eldstad.

Installera rätt

Innan du kan börja med installationen av din eldstad ska du göra en anmälan om detta till din kommun. Du som byggherre ansvarar för att installationen blir rätt utförd även om någon annan utför installationen. Följ alltid installationsanvisningarna. Du ska också se till att tillräckliga kontroller och provningar utförs och godkänns innan eldstaden kan börja användas.

Elda rätt

Följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad. Kontrollera också att skorstenen är anpassad till din nya eldstad innan du börjar använda den. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risken att det blir alldeles för varmt i skorstenen. Med en rökgastermometer kan du hålla koll på temperaturen i din skorsten.

Tänk på att aska kan innehålla glödrester länge. Aska och sotrester ska alltid läggas i ett obrännbart kärl med tättslutande lock på obrännbart underlag. 

Sotning och brandskyddskontroll

En lokaleldstad som en braskamin ska sotas minst en gång om året. Har du en eldstad ska den brandskyddskontrolleras regelbundet av kommunen. Hör efter med sotaren eller brandskyddskontrollanten om din eldstad finns med i registret för återkommande kontroller.

Skorstenslösa kaminer

Skorstenslösa kaminer ger möjligheten att ha en öppen spis utan att behöva en skorsten. Bränslet är i de flesta fall en mycket brandfarlig vätska. Kaminerna ska vara typkontrollerade, rätt monterade och användas på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Kaminerna får bara eldas med det bränsle de är avsedda och provade för.

Fakta

Räddningstjänsten gör ca 3 000 utryckningar till villor och fritidshus per år i Sverige. Av dessa är ungefär 1 300 relaterade till eldstaden eller skorstenen.

Visste du att: under oktober inträffar dubbelt så många bränder i villor och fritidshus, jämfört med i augusti. Och till februari har siffran fördubblats ytterligare en gång.

 

Checklista

Elda rätt i braskamin

  • Följ alltid eldningsinstruktionerna för just din eldstad.
  • Kolla din skorsten med en rökgastermometer. Skorstenar är normalt godkända för max 450 grader.
  • Använd torr ved. Då bildas mindre tjära i skorstenen och soteld uppstår inte lika lätt.
  • Max tre kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning.
  • Har du eldat i fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar.
  • Förvara askan i ett obrännbart kärl med tättslutande lock.

Publicerad: 2015-09-16
Uppdaterad: 2015-09-16
Skribent: Marcus Årskog
Innehållsansvarig: Marcus Årskog