Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Eldstäder

En av de vanligaste kända orsakerna till brand i villor och småhus kan kopplas till eldstäder. Förebygg risken för bränder genom att se till att installationen av din eldstad har sköts på rätt sätt, att elda på rätt sätt och att se till att sotning och brandskyddskontroll sker av din eldstad.

Umgås och trivs framför brasan, Några tips och råd om hur du eldar säkert hemma

Installera rätt

Innan du kan börja med installationen av din eldstad ska du kontrollera om du behöver göra en anmälan eller söka bygglov hos din kommun. Du kan höra med kommunen vilka handlingar de behöver ha in för att hantera din ansökan.

Du som byggherre ansvarar för att installationen blir rätt utförd även om någon annan utför installationen. Följ alltid installationsanvisningarna. Du ska också se till att tillräckliga kontroller och provningar utförs och godkänns innan eldstaden kan börja användas.

Elda rätt

Följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risken att det blir alldeles för varmt i skorstenen.

Om du använder tändhjälpmedel som till exempel tändvätska, tändgelé eller tändkuber ska du alltid följa bruksanvisningarna. Använd inte andra typer av brandfarliga vätskor som exempelvis bensin, etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök. Att använda fel typ av vätska, kan orsaka olyckor.

Tänk på att aska kan innehålla glödrester länge. Aska och sotrester ska tömmas ned i ett kärl av metall med tättslutande lock på obrännbart underlag. Glöden kan finnas kvar i resterna i flera dagar.

Sotning och brandskyddskontroll

Har du en eldstad ska den sotas och brandskyddskontrolleras regelbundet av kommunen. Hör efter med sotaren eller brandskyddskontrollanten hur ofta.

Skorstenslösa kaminer

Skorstenslösa kaminer ger möjligheten att ha en öppen spis utan att behöva en skorsten. Bränslet är i de flesta fall en brandfarlig vätska. Kaminerna ska vara typkontrollerade, rätt monterade och användas på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Kaminerna får bara eldas med det bränsle de är avsedda och provade för.

Fakta

Räddningstjänsten gör cirka 3 000 utryckningar till villor och fritidshus per år i Sverige. Av dem har ungefär 1000 varit relaterade till eldstaden eller skorstenen de tio senaste åren.

De flesta bränder räddningstjänsten larmas till i villor, rad-, par- och kedjehus och fritidshus sker under vintern. Under januari, februari och december sker än en tredjedel av årets utryckningar.

Checklista

Elda rätt i braskamin

  • Följ alltid eldningsinstruktionerna för just din eldstad.
  • Använd torr ved. Då bildas mindre tjära i skorstenen och soteld uppstår inte lika lätt.
  • Max tre kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning.
  • Har du eldat i fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar.
  • Förvara askan i ett obrännbart kärl med tättslutande lock.

Publicerad: 2015-09-16
Uppdaterad: 2021-03-08
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: Redaktionen