Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Brandvarnare, pulversläckare och brandfilt

En brand växer fort. Se till att ha fungerande brandvarnare i din bostad. Brandvarnare larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut. Vi rekommenderar alla att ha släckutrustning i hemmet, gärna pulversläckare med 6 kg pulver och brandfilt

Foto: MSB/Johan Eklund

Ha brandvarnare i din bostad

Brandvarnaren är en billig livförsäkring. Brandvarnare kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda livet, varna andra och börja släcka branden. Omedelbar utrymning kan vara skillnaden mellan liv och död. Kom ihåg att testa brandvarnare en gång i månaden. Du testar genom att trycka på knappen.

De flesta bränder i bostäder börjar i köket. Ha därför en brandvarnare i närmaste rum intill köket för att få så tidig varning som möjligt, om det börjar brinna i köket.

Sätt även upp brandvarnare i eller intill sovrum för att kunna höra larm-signalen på natten när du sover. Den ska inte placeras i köket eller badrummet där risken för oönskade larm är stor.

Har du flera våningar i din bostad ska du ha minst en brandvarnare per våningsplan. Om trappor finns i bostaden bör brandvarnare placeras i utrymmet direkt ovanför trappan. Om bostaden har en stor yta rekommenderar vi att du sätter upp fler brandvarnare.

Tänk även på att du ska ha brandvarnare i ditt fritidshus. Brandvarnarna ska vara CE-märkt och testad enligt SS-EN 14604.

Testa en gång i månaden

Du testar brandvarnare genom att trycka på testknappen. Då testas alla funktioner i brandvarnaren, inklusive att batteriet fungerar. Du får en signal som kvitto på att den fungerar. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på knappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det kan du behöva byta ut hela brandvarnaren.

Testa brandvarnare:

 • en gång i månaden
 • när du satt upp en ny
 • när du bytt batteri
 • när du varit bortrest en längre tid
 • när du gjort rent den.
 • På Brandvarnardagen den 1 december

Vill du bli påmind om att testa brandvarnare? Anmäl dig till SMS-tjänsten Skyddadigmotbrand.se

Hjälpmedel vid nedsatt hörsel

Det finns hjälpmedel för den som inte kan uppfatta den vanliga signalen från en brandvarnare. Larmet kan utökas med en blinkande lampa och vibration när larmet går. Olika regioner (landsting) har olika regler för vilka hjälpmedel som kan beviljas. Ta kontakt med din vårdcentral för att få hjälp med hur du går vidare!

Montera brandvarnare i taket

Brandvarnaren ska sitta i taket, minst 50 cm från närmaste vägg.

Brandvarnare larmar snabbare när de sitter i taket. Röken stiger uppåt och går ned i brandvarnaren uppifrån. Avståndet till väggen är för att undvika att luftströmmar fördröjer att den larmar för rök.

Tänk på att väggmontage kan fördröja varningstiden. Vid montering i snedtak ska brandvarnaren sitta 1 m horisontellt från takåsen.

Batteribyte och rengöring

När det är dags att byta batteri avger brandvarnaren en kort signal ungefär en gång per minut. Den börjar varna när nivån i batteriet sjunker. Då är det cirka 30 dagar kvar tills batteriet är helt slut.

Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på test-knappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det kan du behöva byta ut hela brandvarnaren.

Om du skulle ha en brandvarnare med inbyggt batteri kan du inte byta batteriet, utan behöver byta hela varnaren.

Kom ihåg:

 • Ha gärna ett extra batteri hemma så du kan byta när batteri-varningen kommer.
 • Passa på att göra rent brandvarnaren när du ändå plockat ned den för att byta batteri.
 • Kom ihåg att testa brandvarnaren igen när du bytt batteri och satt upp den igen.

Rekommendationen är att brandvarnare görs ren en gång per år. Damm och partiklar kan försämra funktionen i brandvarnaren och göra att brandvarnare larmar utan anledning. Du gör rent genom att dammsuga och torka av brandvarnaren från utsidan.

Du kan även passa på att göra ren den när du byter batteri.

Om brandvarnare larmar utan att det finns någon orsak (det vill säga utan att det finns stekos, rök eller brand) kan den vara smutsig och behöver då göras ren.

Lag och ansvar

Sedan 1999 har det funnits krav på att brandvarnare ska finnas i alla nybyggda bostäder. För bostäder som är byggda innan finns ett allmänt råd som säger att det bör finnas brandvarnare i alla bostäder. I det allmänna rådet om brandvarnare i bostäder står att ansvarsförhållandet mellan fastighetsägare och hyresgäst kan tas upp i hyreskontrakt eller någon annan form av avtal. Om inget finns avtalat bör fastighetsägaren ansvara för installationen av brandvarnare och hyresgästen ansvara för skötseln, som batteribyte, testning, rengöring.

Brandsläckare för hemmabruk

Släckutrustning är viktigt att ha i bostaden för att tidigt kunna släcka mindre bränder. Med en pulversläckare med 6 kg pulver kan du släcka de flesta typer av mindre bränder som kan uppstå i ett rum.

Pulversläckare

Med en 6 kg pulversläckare har personer som inte har vana att släcka bränder goda förutsättningar att släcka en brand som kan uppstå i en bostad. Pulversläckaren släcker branden snabbare och säkrare än en skumsläckare och har en effektiv släckkapacitet i förhållande till sin vikt och storlek. Med pulver kan du även släcka bränder i elektrisk utrustning.

Har du en stor bostad eller bostad i flera plan kan det vara bra att ha flera släckare. Släckare ska vara lättillgängliga. Placera släckaren med användarinstruktionen utåt, synlig och läsbar.

Pulversläckare ska uppfylla och vara märkt med den europeiska standarden SS-EN 3-7. Det finns olika så kallade effektivitetsklasser enligt standarden och en 6 kg pulversläckare bör minst vara av effektivitetsklassen 43A 233B C. Ju högre siffror desto högre effektivitet.

När det gäller färgen på släckare så säger standarden att den ska vara röd, men för hemmabruk så kan du välja en släckare som är designad och i annan färg, men vi rekommenderar att den i övrigt uppfyller minst effektivitetsklass 43A 233B C.

Kontroll av pulversläckare

 • Tryckmätaren ska stå på grönt
 • Slangen ska vara hel
 • Plomberingen ska sitta kvar
 • Läs bruksanvisningen

Man kan bara använda en pulversläckare en gång. Sedan måste den ämnas in för översyn och påfyllning, även om man bara använt lite.

Så använder du en brandsläckare

 • Dra ur säkringen.
 • Lossa slangen.
 • Rikta munstycket mot det som brinner.
 • Sikta innan du trycker in handtaget.
 • Sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna.
 • Gå nära branden och huka dig ner.
 • Tryck in handtaget.
 • Rör dig runt branden så att du kommer åt ordentligt.

Brandfilt

Med en brandfilt kan du släcka en brand i till exempel kläder, möbler eller på spisen. Ha en brandfilt på varje våning. En brandfilt kan användas vid små bränder som med god marginal täcks av filtens storlek.

Storleken på en brandfilt bör vara 120 x 180 cm för att kunna täcka merparten av en vuxen människa.

En brandfilt ska uppfylla och vara märkt med den europeiska standarden, SS-EN 1869.

Checklista

Brandskydd i bostäder

 • Ha minst en brandvarnare, pulversläckare och brandfilt per våningsplan.
 • Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.
 • Placera brandvarnare i eller intill sovrum så du hör om det larmar när du sover.
 • Testa gärna brandvarnare en gång i månaden.
 • Med en 6 kg pulversläckare kan har du goda förutsättningar att släcka en brand som kan uppstå i en bostad.
 • Med en brandfilt kan du släcka en brand i till exempel kläder, möbler eller på spisen.
 • Kom ihåg att även ha brandskyddsutrustning i fritidshus, husvagn eller båt.

Publicerad: 2015-09-17
Uppdaterad: 2019-11-21
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: Redaktionen