Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Anlagd brand

De flesta bränder är anlagda och kostar samhället stora belopp varje år. Att starta en brand är ett allvarligt brott som kan innebära fängelse och höga skadestånd.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), räddningstjänsten och andra organisationer arbetar för att minska risken för anlagda bränder. Du kan själv minska risken för att någon tänder eld på något i din närhet.

Klassas ofta som mordbrand

Straffet för att ha anlagt en brand kan vara både fängelse och att tvingas betala ersättning för de skador som har uppstått. Nästan alla anlagda bränder i eller intill byggnad betecknas som mordbrand - oavsett om det funnits någon i byggnaden ifråga. Den som startar en brand där många människor kan drabbas, till exempel i ett tätbebyggt område, kan dömas för grov mordbrand med upp till livstids fängelse som påföljd.

Den som ännu inte har fyllt 15 år (då man blir straffmyndig) kan inte själv dömas till straff för brottet, utan föräldrarna. I sådana fall kan socialtjänsten kopplas in. Belastningen i polisregistret kan ligga kvar länge.

Även barn under 15 år kan dömas till att betala skadestånd, och det handlar inte enbart om avsiktlig skada, utan gäller också oaktsamhet eller vårdslöshet.

Fakta

Några exempel på allmänfarlig vårdslöshet:

 • En nyårsraket landade på en markis till en villa = hela taket kollapsade.
 • En person satte tomtebloss i julgranen = stora brand- och rökskador.
 • Någon eldade i en tunna på en gräsmatta = stor gräsbrand.
 • Stearinljus nära plasttak i uterum = plasttaket fattade eld.
 • Glömt kastrull på spisen = torrkokning.
 • Berusad person på fest tappade en fimp = brand i säng.
 • Ungdomar lekte med tändstickor och en sprayburk = skogsbrand

Källa: Brandskyddsföreningen

Checklista

Förebygg anlagd brand

 • Beskär buskar och växter intill fasaden. Då blir det svårare att gömma sig.
 • Utomhusbelysning med rörelsedetektor håller oönskade besökare borta.
 • Håll dörrar till källare, soprum, vindar, förråd och garage låsta.
 • Dörrstängare ska vara tillräckligt starka för att slå igen dörren.
 • Håll trapphus och entréer fria från brännbart material.
 • Om trapphuset har en anslagstavla: se till den har glas eller genomskinlig plast över. Det gör det svårare att elda där.
 • Rensa källare och vindar från skräp. Undvik också att överfylla förråden.
 • Containrar bör ha låsbara lock. Öppna containrar placeras minst sex meter från byggnad eller utstickande tak.   

Publicerad: 2015-09-17
Uppdaterad: 2015-09-17
Skribent: Marcus Årskog
Innehållsansvarig: Marcus Årskog