Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Vanliga olyckor hemma

Hemmet upplevs som en trygg plats men det är här de flesta skador och olyckor sker. Det är ju här vi spenderar mest tid. Som förälder kan du minska risken för olyckor genom att undersöka din hemmiljö då och då, innan barnet börjar göra det på egen hand.

Barn leker med lego
Foto: Fredrik Hofgaard/MSB

Varje år skadas omkring 60 000 barn i eller kring hemmet. De vanligaste olycksorsakerna i hemmet är fallolyckor, klämskador, brännskador samt förgiftningar. Andra olyckor uppstår när barn sväljer eller stoppar saker i näsa eller mun, drar ned bordsdukar eller andra tyngre saker som de kan skada sig på, eller kommer i kontakt med elektrisk ström.

Det är vanligt att man som förälder överskattar ett barns mognad att förstå vad som är farligt, samtidigt som man underskattar deras fysiska utveckling - många gånger rör sig barn snabbare än man tror. Ett barns utveckling är också individuell och följer inte tydliga stadier.

Att slå sig hör till att växa upp

Att helt skydda ditt barn från skador kan begränsa barnets utveckling och förmåga att hantera risker. Att barn tillåts att leka och utvecklas är en förutsättning för att de ska lära sig att förstå och hantera risker. 

Risken att ett barn skadar sig hänger oftast samman med en rad faktorer som:

 • Motorisk utveckling
 • Färdigheter
 • Kognitiv och språklig förmåga
 • Temperament och mycket annat

De flesta av de allvarligaste olyckorna kan du ofta förhindra genom att du känner till dem och vet vad du ska göra åt dem. Genom att läsa checklistan "Barnsäkra hemma" kan du förbereda dig bättre.

Checklista

Barnsäkra hemma

 • Byt blöja på golvet, eller se till att skötbordet har höga kanter. Håll alltid en hand på barnet så att det inte faller ner.
 • En barnstol ska vara stabil och barnet ska inte kunna ta sig ur den på egen hand. Sätt fast stolen i bordet.
 • Leksaker ska vara CE-märkta och anpassade efter barnets ålder, kontrollera att det inte finns smådelar som kan lossna.
 • Trappgrind bör användas både upptill och nedtill i trappor. Kolla regelbundet att den är fastsatt och att skruvar är åtdragna.
 • Montera klämskydd på dörrar om det inte finns något kan du hänga en vikt handduk över dörren så att den inte stängs helt.
 • Lämna aldrig små barn ensamma i badkaret, inte ens för en kort stund. Lämna inte heller ansvaret till syskon.
 • De flesta spisar har barnskyddsutrustning som vredspärrar, tippskydd och spärr på ugnsluckan. Utsidan av ugnsluckan får inte bli varmare än 60 grader.
 • Fäst lösa persiennsnören högt upp. Öglor eller långa linor till persienner, markiser och gardiner medför en strypningsrisk - barn kan snurra dem runt halsen och fastna.
 • Fönster på övervåningen ska ha ett säkerhetsbeslag eller en spärr.
 • Förse balkongdörren med både säkerhetsbeslag och spärr. Balkongräcket ska inte gå att klättra på och inte ha öppningar större än 10 centimeter – barnet kan fastna med huvudet eller falla ut.
 • Kemikalier ska förvaras oåtkomligt för barn. Barnsäkra förpackningar är inte alltid tillförlitliga.
 • Om du misstänker att ett barn har fått i sig eller fått på sig något giftigt eller frätande: ring 112 och begär - Giftinformationscentralen.

Publicerad: 2015-09-15
Uppdaterad: 2015-09-15
Skribent: Anna Agarwal
Innehållsansvarig: Anna Agarwal