Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Hoppa säkrare på studsmattan

Hoppa studsmatta är bra träning för koordination, balans och benstyrka, men samtidigt som det är roligt att hoppa kan det också innebära vissa risker. Det gäller framförallt för barn som ofta skadar fötter och händer.

Flicka hoppar på studsmatta
Foto: MSB

Skador på barn som hoppar på studsmattor har ökat de senaste åren. Under 2013 skadades nästan 6 000 barn. Förutom att skadorna ökar, kryper också skadorna ner i åldrarna. Tidigare var det barn i åldern 10 till 14 som drabbades värst, medan det nu är barn mellan 5 och 9 år som råkar mest illa ut.

Pojkar är något högre representerade än flickor och de vanligaste skadorna är överansträngningar, vrickningar, stukningar och frakturer av fotled, handled, underarm och huvud. Många skador sker till exempel när barnet hoppar av studsmattan.

Hoppa inte flera samtidigt

Den vanligaste orsaken till olyckor på studsmattan är att flera barn hoppar samtidigt. Det är lätt att falla på varandra, bli skallad eller slå i rygg eller huvud mot stålramen runt själva mattan. Om stora barn hoppar med mindre barn finns det risk för att de små och lättare barnen flyger av studsmattan och slår i marken med väldig kraft. Ojämnt och hårt underlag liksom stenar och träd i närheten ökar också risken för skador om man faller av.

Checklista

Hoppa säkrare på studsmattan

 • Placera studsmattan på plan mark så att den står stadigt.
 • Underlaget kring mattan ska vara mjukt, exempelvis gräs.
 • Placera studsmattan långt från träd och andra hårda föremål.
 • Studsmattan ska ha ett stabilt och rejält vadderat ramskydd som täcker fjädrarna och ramen.
 • Det ska inte finnas något mellanrum mellan ram och den matta man hoppar på. Man ska inte kunna ramla ned i något mellanrum.
 • Använd ett skyddsnät för att förhindra att barnen trillar av.
 • Det bästa är om barnen hoppar en i taget och att de små barnen är under uppsikt av en vuxen person.
 • Fler än två barn bör aldrig vara på mattan samtidigt. De bör dessutom vara ungefär lika stora och ha ögonkontakt med varandra.
 • Försök dig inte på volter och tricks om du inte vet hur de ska utföras. Landar du på huvudet eller nacken kan du skada dig väldigt illa.
 • Hoppa inte när mattan är våt, den blir hal och risken för olyckor ökar.
 • Låt inte barnen äta när de hoppar, de kan sätta i halsen.
 • Låt inte barnen ha hårda leksaker på mattan, de kan skada sig.
 • Små barn och ovana personer ska definitivt inte hoppa på knäna. Däremot går det bra att hoppa på rumpan, ryggen och magen när man har lärt sig att behärska hoppningen på fötter.
 • Ju större studsmatta desto mindre risk att ramla av.
 • Kliv lugnt av mattan, många skador sker när man hoppar av.
 • Se till att ingen befinner sig under studsmattan när andra hoppar. Tänk på att små barn kan gå upprätt under mattan.
 • Hoppa inte om du är alkoholpåverkad.

Publicerad: 2015-09-17
Uppdaterad: 2015-09-17
Skribent: Anna Teljfors Lundwall
Innehållsansvarig: Anna Teljfors Lundwall