Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Barn och risker

Barns utveckling sker ofta stegvis och många föräldrar överraskas till exempel av att barnet helt plötsligt kan vända sig från rygg till mage eller klättra i trappor. Den vanligaste dödsolyckan hos barn är drunkning. Det gäller för alla barn upp till 17 år, även om olyckstillfället ser annorlunda ut.

Barn på golvet vid en braskamin
Foto: Johan Eklund/MSB

Hur små barn utvecklas och skadar sig

Flera faktorer påverkar risken för att råka ut för en olycka. Skademönstren förändras med stigande ålder.

 • I spädbarnsåren börjar barnet så smått förstå hur saker hänger ihop. Det stimulerar nyfikenheten och gör att barnet kan börja leta efter sådant som gömts undan. Därmed ökar risken att det skadar sig.

 • Vid nio månader brukar ”pincettgreppet” utvecklas hos barnet. Då kan barnet själv föra saker till munnen och därmed sätta i halsen även när det inte sitter vid matbordet.

 • När barnet börjar gå vill det snart ofta också gå uppför trappor, men klarar kanske inte att gå nedför, vilket ökar risken för fall.

 • Mellan tre och fem års ålder lär sig barnet att behärska sin kropp och sina rörelser bättre. En risk med det är att både barnet själv och de vuxna överskattar dess förmåga.

 • Mellan sju och tolv år blir olyckorna på olika sport- och idrottsplatser vanligare. De flesta barn håller på att få en vuxens rörelsemönster, med symmetri och stabilitet i rörelserna. I den här åldern har man fokus på det som är här och nu. Men balansen är inte alltid perfekt och barnet kan fortfarande ha svårt att följa ett föremål som rör sig och bedöma hastigheten. Det beror mest på att synskärpan inte är fullt utvecklad än.

 • I tidiga tonåren (13-17 år) har man i princip samma motorik och varseblivning som vuxna, men saknar erfarenhet av svåra situationer. I kombination med att man i den här åldern inte har så lätt med överblicken, kan lekar och utmaningar mellan kompisar leda till att man tar onödigt stora risker.

Så skadar sig barn

0-3 år: De flesta olyckorna sker i hemmet. De vanligaste olyckstyperna är fall ur stolar och spjälsängar, kläm- och brännskador samt förgiftningar. Den vanligaste dödsolyckan är drunkning.

3-6 år: Här tillkommer skador som skett i hemmet med i viss mån skador från barnomsorgen. De vanligaste olyckorna är fall, klämskador och kollisioner med andra barn. Den vanligaste dödsolyckan är drunkning.

7-12 år: Barn skadas mest i hemmet, på skolan och på olika sport- och idrottsplatser. Vanligaste olycksorsakern är fall och kollisioner med andra barn och föremål. Den vanligaste dödsolyckan är trafikolyckor.

13-17 år: Tonåringar skadar sig i huvudsak på sport- och idrottsplatser samt i trafiken. De vanligaste olycksorsakerna är fall och kollisioner med andra barn och föremål, samt cykel- och mopedolyckor. Den vanligaste dödsolyckan är trafikskador.

Checklista

Barnsäkra hemma

 • Byt blöja på golvet, eller se till att skötbordet har höga kanter. Håll alltid en hand på barnet så att det inte faller ner.
 • En barnstol ska vara stabil och barnet ska inte kunna ta sig ur den på egen hand. Sätt fast stolen i bordet.
 • Leksaker ska vara CE-märkta och anpassade efter barnets ålder, kontrollera att det inte finns smådelar som kan lossna.
 • Trappgrind bör användas både upptill och nedtill i trappor. Kolla regelbundet att den är fastsatt och att skruvar är åtdragna.
 • Montera klämskydd på dörrar om det inte finns något kan du hänga en vikt handduk över dörren så att den inte stängs helt.
 • Lämna aldrig små barn ensamma i badkaret, inte ens för en kort stund. Lämna inte heller ansvaret till syskon.
 • De flesta spisar har barnskyddsutrustning som vredspärrar, tippskydd och spärr på ugnsluckan. Utsidan av ugnsluckan får inte bli varmare än 60 grader.
 • Fäst lösa persiennsnören högt upp. Öglor eller långa linor till persienner, markiser och gardiner medför en strypningsrisk - barn kan snurra dem runt halsen och fastna.
 • Fönster på övervåningen ska ha ett säkerhetsbeslag eller en spärr.
 • Förse balkongdörren med både säkerhetsbeslag och spärr. Balkongräcket ska inte gå att klättra på och inte ha öppningar större än 10 centimeter – barnet kan fastna med huvudet eller falla ut.
 • Kemikalier ska förvaras oåtkomligt för barn. Barnsäkra förpackningar är inte alltid tillförlitliga.
 • Om du misstänker att ett barn har fått i sig eller fått på sig något giftigt eller frätande: ring 112 och begär - Giftinformationscentralen.

Publicerad: 2015-07-10
Uppdaterad: 2015-08-21
Skribent: Anna Agarwal
Innehållsansvarig: Anna Agarwal