Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Takras och istappar

Tak till byggnader som sporthallar, ridhus och affärscentrum kan rasa in på grund av tyngden från snö som packats under en längre tid. Funderar du kring säkerheten? Kontakta de som driver verksamheten.

Istappar
Istappar faller oftast en bit ut från väggen. Foto: Johan Eklund/MSB

Se upp vid hustak

Istappar faller oftast rakt ner tätt intill fasaden medan isblock och snö oftast hamnar en bit ut från fastigheten. Se till att ha uppsikt både när du går nära en husvägg och en bit ut från fastigheten.

Vid stuprännor formas ofta istappar vilka är lätta att se från gatan eller andra fastigheter. I fickorna på taket bildas istället isblock, ibland helt dolda av snön. När istappar eller block blivit tillräckligt tunga släpper de från sitt fäste.

Smältande snö orsakar takras och istappar

Att snön ligger vit på taken vintertid är i sig inte något problem. Det är den smältande snön som orsakar ras och istappar. Snösmältning beror på temperaturskiftningar, värmande sol och värmeläckage från fastigheten. Den smältande snön samlas vid stuprännor och i fickor på taket där den fryser till is.

Enligt Boverket är det inte säkert att det är själva snömängden eller snötyngden i sig som kan orsaka takras. Den snömängd som var under vintern 2009-2010 överskred aldrig de dimensioneringar för snötyngd på tak som Boverket tagit fram. Här handlar det förmodligen om tidigare svagheter i konstruktionen och bristande underhåll från fastighetsägarens sida.

Ansvar vid takras

Från att det tidigare har varit kommunens byggnadsinspektörer som har godkänt ritningar och slutbesiktigat nybyggen så ligger den uppgiften i dag på byggherren. Tänk på att även den som beställer ett byggprojekt kan räknas som byggherre, exempelvis en bostadsrättsförening.

Kommunerna har ett tillsynsansvar över byggherrar och fastighetsägare så att de följer de regler som gäller, exempelvis att fastighetsägaren underhåller byggnaden och vid behov utför takskottning för att förhindra olyckor.

Publicerad: 2015-06-29
Uppdaterad: 2015-06-30
Skribent: Mikael Westerlund
Innehållsansvarig: Mikael Westerlund