Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Laviner

Råkar du ut för en lavin ska du försöka åka ut åt kanterna och upp på en bergsrygg eller liknande. Det finns ingen chans att åka ifrån en lavin. Åk aldrig ensam där det finns risk för laviner.

En lavin
Åk aldrig ensam där det finns risk för laviner. Foto: Istock

Åker du skidor i ett område med risk för laviner bör varje person ha något slags lavinsändare och en spade. Åk en och en, så att inte hela gruppen riskerar att råka ut för en olycka. Om du hamnar i en lavin utan säkerhetsutrustning och träning är chanserna att överleva små; det tar lång tid att hitta en person under snön.

Mer än varannan som råkar ut för en lavin hamnar med någon kroppsdel eller del av skidutrustningen över marken. Därför ska den som söker leta efter skidor, stavar, vantar eller andra saker som tillhör den försvunna personen.

Kolla lavinfaran genom lutningen i nedfarten

Ställ den ena staven rakt uppåt i backen. Lägg sedan den andra staven mellan backen och den stående staven. Om den liggande staven hamnar i mitten av den stående staven så lutar sluttningen 25°. Detta är tillräckligt för att en lavin ska kunna uppstå.

För att det ska vara lavinfarligt måste det luta minst 25°. Brantare än 23° räknas som en svart nedfart. Du kan råka ut för laviner även på flackare sluttningar om det kommer laviner från ett brantare parti ovanför. Åk aldrig off pist i brantare terräng än 25° vid minsta tecken på lavinfara. Riskerna för snöflaklavin är störst i lutningar mellan 25° och 45°.

Väder och vind skapar laviner

Risken för snöflaklaviner ökar med mängden snö som faller. Ju mera snö desto större lavinfara. Varje nytt snöfall ökar lavinfaran. Vinden transporterar snön till nya platser och bygger upp nya snötäcken även om det inte fallit någon ny snö under de senaste dagarna. Vinden är den "största tillverkaren" av laviner och lavinfarliga sluttningar. En hastig temperaturökning kan få ett svagt snöskikt att kollapsa och därigenom utlösa en snöflaklavin.

Fakta

  • En snöflaklavin kommer snabbt upp i 200 km/h på sin väg utför.
  • En snöflaklavin kan krossa allting i sin väg, träd, hus, liftar, med mera.
  • Efter 15 minuter lever nio av tio begravda men redan efter 45 minuter lever endast två till tre av tio begravda. Efter två timmar räknar man normalt inte med överlevande.
  • Av dem som begravs ner till en halv meters djup överlever endast fem av tio, under två meter överlever mycket få.
  • Utanför skidanläggningen har sju av tio överlevande hittats av sina kamrater.
  • De flesta lavinolyckor inträffar i laviner som är mindre än 100 x 100 meter.

Checklista

Laviner

  • Åk bara markerade nedfarter
  • Fråga sakkunniga om lavinfaran just nu
  • Korsa aldrig avspärrning till lavinfarligt område

Publicerad: 2015-06-11
Uppdaterad: 2015-06-30
Skribent: Mikael Westerlund
Innehållsansvarig: Mikael Westerlund