Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Svar på dina frågor om eldningsförbud

Här finns vanliga frågor och svar om eldningsförbud.

Vad innebär ett eldningsförbud och vad gäller?

Ett eldningsförbud gäller utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand.

Eldningsförbuden utfärdas av länsstyrelsen eller kommunen och de kan se olika ut. Vill du veta vad som gäller där du befinner dig ska du kontakta kommunen eller länsstyrelsen. Oftast finns information på deras webbplatser.

Vanligtvis innebär eldningsförbud att det är förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Kom ihåg att du har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du befinner dig samt att även all tillåten eldning/grillning sker under eget ansvar.

Du kan dömas till böter om du bryter du mot eldningsförbudet. Du kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Hur ska personer som är icke-svensktalande få information om eldningsförbud?

Den som beslutar om eldningsförbudet, kommun eller länsstyrelse, är ansvarig att informera, men det finns många viktiga vidareinformatörer. Eftersom eldningsförbud omfattar skog och mark handlar det främst om nå friluftsturister och arbetare i skogen. Många friluftsföreningar och företag inom turism är engagerade i att informera turister. För arbetare i skogen behöver arbetsgivaren ta ett ansvar att informera.

Kan MSB utfärda eldningsförbud i hela landet?

Nej, det är länsstyrelser eller kommuner som utfärdar eldningsförbud.

Det är viktigt att allmänheten håller sig informerad om brandrisken och följer eldningsförbuden som råder där man befinner sig.

Vad gäller för grillning i trädgård?

Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Det innebär att du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Vad är en fast grillplats?

En plats som är byggd för grillning och är avgränsad med till exempel betongrör eller sten. Runt den ska det också finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material. Det är även vanligt att kalla den här typen av platser för "iordningsställd grillplats".

Vad gäller för friluftskök vid ett eldningsförbud?

Vissa aktiviteter kan vara tillåtna även när det är eldningsförbud. Det kan till exempel vara tillåtet att laga mat och grilla på fasta grillplatser, alltså på en plats som är avgränsad med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen måste det då finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material. Det kan också vara tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, till exempel olika typer av friluftskök.

Du tar reda på vad som gäller på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats.

Varför är det tillåtet att röka när det är eldningsförbud?

Att röka utomhus i skog och mark kan ett eldningsförbud inte förbjuda. Men eftersom att glöden från en cigarett eller fimp som inte är släckt kan starta en brand är det motiverat att uppmana människor som röker att alltid släcka fimpar ordentligt och aldrig slänga dem direkt på marken utan i burk eller motsvarande. 

Finns det en översikt var eldningsförbud råder?

Nej, MSB har ingen sammanställning på var det råder eldningsförbud.

Hur vet jag när eldningsförbudet upphör?

Håll dig uppdaterad genom den kommun, länsstyrelse eller räddningstjänst där du befinner dig.

Vilket lagstöd finns för att införa ett eldningsförbud?

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
7 § En länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand. 

Förordning 2003:789

 

Publicerad: 2019-06-06
Uppdaterad: 2021-07-22
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: redaktionen@dinsakerhet.se