Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Risker efter skogsbrand

Även om en skogsbrand är släckt innebär det inte att faran är över. Det kan ta många månader innan det är säkert att gå i skogen. Riskerna att skadas är flera så undvik att röra dig i drabbade skogar. 

Nedbrunnen skog
Skog efter branden i Västmanland sommaren 2014 Foto: Johan Eklund

Fara för fallande träd

Trädens rötter kan ha skadats av branden vilket gör att träd snabbt, och ofta helt ljudlöst, kan falla helt utan förvarning. Det kan räcka med en liten vindpust för att träd faller. Träd som står nära skogsbilvägar kan falla över vägen.

Glöd i marken kan blossa upp till brand

Efter att en skogsbrand är släckt kan det ändå finnas glöd under marken. Glöden kan spridas under mark, i rötter och död växtlighet. Glöden kan snabbt och oväntat blossa upp till en brand igen, trots att ytan ser opåverkad ut. Detta kan pågå i flera månader, även under vintern då det ligger snö på marken.

Under marken kan det även uppstå håligheter med glödande kol. Det finns en risk att man trampar igenom och bränner sig.

Håll dig informerad och respektera förbud

Måste du, trots riskerna, besöka en drabbad skog ska du skaffa dig information från berörda lokala myndigheter och markägare. Det kan vara förbjudet att vistas i en skog som har brunnit, så ta reda på vad som gäller.

Tänk på:

  • Följ förbud och råd från myndigheter och markägare
  • Respektera förbud och avspärrningar
  • Visa hänsyn till de som bor i drabbade områden.

Publicerad: 2018-08-08
Uppdaterad: 2021-07-22
Skribent: Redaktion
Innehållsansvarig: Redaktion