Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Majbrasa

På Valborg eldas många traditionella valborgsbrasor/majbrasor. På vissa platser bör du vara extra förberedd och vidta en del förebyggande åtgärder för att minska riskerna så att brasan inte sprider sig.

I vissa kommuner är det eldningsförbud

Tänk på att alltid kontrollera om det råder eldningsförbud där du är innan du tänder en valborgsbrasa/majbrasa. Vänd dig till din kommun eller länsstyrelse för att ta reda på hur det förhåller sig.

Störst risk att elden sprider sig på eftermiddagen

Risken för att elden ska sprida sig och bli en brand är störst under eftermiddagen eftersom det då är som varmast och torrast i luften. Det är också vanligt att vinden är kraftigare och mer byig på eftermiddagen. Byig vind ökar dessutom risken för skogsbrand eller gräsbrand samt gör branden svårare att släcka.

Välj en säker plats

Om du ska bygga en majbrasa är det viktigt att du väljer en säker plats, det vill säga en plats där det inte finns risk för att elden sprider sig till intilliggande vegetation eller byggnader. Exempel på lämplig plats kan vara en grusplan eller liknande som ligger på ett bra avstånd från annat som kan antända. Du kan blötlägga platsen och runt omkring innan för att säkerställa att det inte är torrt i anslutning till elden.

Förbered eldningen i god tid

Planerar du att elda under valborg ska du rådgöra med räddningstjänsten om det är lämpligt att elda. Du behöver också planera din eldning väl samt förbereda dig med bra släckutrustning för att kunna hantera eventuella flygbränder. Med flygbrand menas att gnistor som följer med röken faller ner långt bort och tänder eld på brännbart material vilket i sin tur kan starta en gräs- eller skogsbrand eller i värsta fall antända hus.

Släck ordentligt och bevaka elden

Det är viktigt att hela tiden bevaka elden och inte lämna den innan den är ordentligt släckt. Var uppmärksam på om gnistor sprider sig runt om. Släck med hjälp av mycket vatten och i vissa fall gräv upp och vattna på den plats där elden varit. Bevaka den släckta branden och området runt branden även efteråt för att säkerställa att ingen dold glöd börja brinna igen.

Publicerad: 2019-04-30
Uppdaterad: 2021-07-22
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: Redaktionen