Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Vad betyder egentligen eldningsförbud?

Under våren och sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen eller på din egen tomt på grund av stor brandrisk. Vid eldningsförbud är normalt all öppen eld förbjuden.

Det är räddningstjänsten, kommunen eller Länsstyrelsen som beslutar om eldningsförbud.

Information om rådande brandrisk och eventuella eldningsförbud brukar ges i lokalradions sändningar. Du hittar ofta också information om eldningsförbud på din kommuns eller räddningstjänstens webbplats.
 
Du kan ofta också få information om detta på campingplatser, i gästhamnar och genom turistbyråer. En del kommuner och räddningstjänster har telefonsvarare som informerar om brandrisken.

Vad betyder egentligen eldningsförbud?

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är då förbjuden. Eldningsförbud är ofta lokala och gäller i din kommun eller i ditt län.

På vissa områden tillåts du använda fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand. I vissa fall tillåts även användning av fasta gasolgrillar eller hemmagrillar som står på egna ben och inte är i kontakt eller nära marken. Kontrollera alltid med kommunen och länsstyrelsen vad föreskriften om eldningsförbud anger är tillåtet där du befinner dig.

Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder - de är lömska och kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset.

Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs i väggren eller banvall.

Fakta om gräs- och skogsbränder

I Sverige inträffar varje år i genomsnitt mellan 3 000 och 4 000 bränder i skog och mark. Brändernas omfattning varierar mycket från år till år, men ofta berörs mer än 2 000 hektar.

De ekonomiska följderna är stora i form av räddningsinsatser och skador på skog och byggnader.

Sett ur ett internationellt perspektiv är problemen med bränder i skog och mark små i Sverige.

I till exmpel Nordamerika, Ryssland, Australien och i Medelhavsområdet är problemen betydligt allvarligare med mycket omfattande och svårbekämpade bränder i skog och mark.

Skogsbranden i Västmanland
Skogsbranden bröt ut den 31 juli 2014 på ett kalhygge i nordöstra delen av Surahammars kommun, nära gränsen till Sala kommun. Det är den största skogsbranden i Sverige i modern tid med 13 800 hektar drabbad skog och ungefär 25 nedbrunna eller brandskadade byggnader. Branden krävde ett dödsoffer.

Publicerad: 2016-03-08
Uppdaterad: 2016-03-08
Skribent: Marcus Årskog
Innehållsansvarig: redaktionen@dinsakerhet.se