Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Eldningsförbud

Under våren och sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen eller på din egen tomt på grund av stor brandrisk. Vid eldningsförbud är normalt all öppen eld förbjuden.

Eldningsförbud logo

Information om eldningsförbud hos din kommun

Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om att utfärda föreskrifter om eldningsförbud. Vilka aktiviteter som omfattas av eldningsförbud kan vara olika beroende på hur brandrisken ser ut i området där eldningsförbudet gäller.

Du hittar information om eldningsförbud på din kommuns, länsstyrelses eller räddningstjänsts webbplats. Information om aktuell brandrisk och eventuella eldningsförbud brukar också ges i lokalradions sändningar.

Vad betyder egentligen eldningsförbud?

Eldningsförbud kan innebära att du inte får använda öppen låga utomhus. Eldning utomhus är då förbjuden inom ett specifikt område, oftast inom en kommun.

Den som utfärdar eldningsförbudet kan välja att tillåta eldning på till exempel fasta grillplatser. Kontrollera alltid vad som gäller där du är innan du börjar grilla!

Var försiktig med engångsgrillar och fimpar

Engångsgrillar kan lätt orsaka bränder - de är lömska och kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset.

Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigaretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs i vägren eller banvall.

Vad händer om jag grillar när det är eldningsförbud?

Den som bryter mot eldningsförbud kan dömas till böter. Den som orsakar en brand på grund av oaktsamhet kan bli straffad.

Publicerad: 2016-03-08
Uppdaterad: 2018-07-31
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: Redaktionen