Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Elda i naturen

Under våren och sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av att det råder stor brandrisk. Det är räddningstjänsten där du bor som utfärdar eldningsförbud. Vid eldningsförbud är det förbjudet att elda utomhus.

Marshmallows som grillas över lägereld
Foto: iStock

Information om brandrisk och eldningsförbud brukar ofta ges i samband med lokalradions sändningar. Information om eldningsförbud hittar du oftast på räddningstjänsten eller din kommuns webbplats. I vissa fall kan också Länsstyrelsen i det län du bor utfärda eldningsförbud.
 
Du kan också få besked på campingplatser, gästhamnar, turistbyråer. En del räddningstjänster och kommuner har telefonsvarare som informerar om brandrisk.

Allemansrätten och eldning

Allemansrätten innebär inte någon självklar rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden. I broschyren Eldning och allemansrätt får du veta mer om när du får och inte får elda i naturen och hur du gör det på ett säkert sätt. Broschyren finns på svenska, engelska, tyska, franska och spanska.

Vad ska jag tänka på?

Om du väljer att göra upp eld är det viktigt att välja en plats där branden inte sprids till annat brännbart som träd och annan vegetation som till exempel buskar eller gräs. Det är också viktigt med ett underlag som inte sprider elden, som grus- eller sandmark. Elda inte på torvmark eller i mossa. Även i jordig skogsmark är risken för bränder stor. Elden kan ligga och pyra nere i marken lång tid för att sedan flamma upp. Undvik också att elda nära myrstackar eller stubbar. Gör inte upp eld direkt på eller intill berghällar. De missfärgas och kan spricka sönder. Innan du börjar elda, se till att ha tillgång till vatten att släcka med.

 • Om du eldar för matlagning är oftast ett fältkök säkrare än öppen eld.

 • Undvik att elda om det blåser hårt, gnistor kan flyga iväg och en brand kan starta.

 • Gör en avgränsning runt eldstaden, till exempel med hjälp av en jordsträng eller stenar runt härden så elden hålls liten.

 • Elda inte sopor.

 • Som bränsle till elden får du ta grenar, kvistar och kottar på marken, men levande träd låter du vara ifred.

 • Ha alltid tillgång till vatten att släcka elden om den skulle sprida sig.

Hur släcker jag elden?

 • Låt elden brinna ut helt och hållet.

 • Släck ordentligt med vatten och rör om så glöden slocknar.

 • Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar.

 • Vattna rikligt på resterna av elden/askan och runt eldningsplatsen.

Vad ska jag göra om elden sprider sig?

Larma alltid genom att ringa 112. Försök hejda elden i vindriktningen. Använd ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom ca 1 meter i toppen. De är bättre än lövruskor. Bäst är det om ruskorna kan blötas.
 
Piska inte på elden med stora slag, då flyger gnistor omkring och elden tar fart. Sopa in brinnande material mot elden, och tryck samtidigt ruskan mot marken så elden kvävs. Kasta undan ris och kvistar och riv bort mossa eller annat brännbart framför elden.

Om du har tillgång till vatten - släck elden med vattnet!

Fakta om gräs- och skogsbränder

I Sverige inträffar varje år i genomsnitt mellan 3 000 och 4 000 bränder i skog och mark. Brändernas omfattning varierar mycket från år till år, men ofta berörs mer än 2 000 hektar.

De ekonomiska följderna är stora i form av räddningsinsatser och skador på skog och byggnader.

Sett ur ett internationellt perspektiv är problemen med bränder i skog och mark små i Sverige.

I till exmpel Nordamerika, Ryssland, Australien och i Medelhavsområdet är problemen betydligt allvarligare med mycket omfattande och svårbekämpade bränder i skog och mark.

Skogsbranden i Västmanland
Skogsbranden bröt ut den 31 juli 2014 på ett kalhygge i nordöstra delen av Surahammars kommun, nära gränsen till Sala kommun. Det är den största skogsbranden i Sverige i modern tid med 13 800 hektar drabbad skog och ungefär 25 nedbrunna eller brandskadade byggnader. Branden krävde ett dödsoffer.

Checklista

Elda säkert utomhus

Att elda en brasa utomhus är trevligt och mysigt, men glöm inte bort riskerna.

 • Placera inte brasan i närheten av torr vegetation.
 • Placera brasan minst 50 meter från byggnad.
 • Ha alltid vatten i närheten när du eldar. Med en trädgårdsslang eller strilkannor kan du släcka och begränsa elden om den sprider sig.
 • Du kan blöta ner marken runt brasan innan du tänder. Tänk på att blött gräs runt elden torkar på grund av strålningsvärmen.
 • 15 meter runt omkring elden bör vara fritt från brännbart material.
 • Bränn lite i taget, då minskar risken för spridning eftersom strålningsvärmen inte blir så hög.  
 • Gnistor som följer med röken kan falla ner långt bort och tända eld på brännbart material som kan starta en gräs- eller skogsbrand.
 • Tänk på att plaster/gummi eller annat skräp kan vara olämpligt att elda eftersom farlig rök kan uppstå.
 • Bevaka alltid elden till dess att risken för brandspridning är över.
 • Kontrollera att ingen glöd finns kvar  genom att hälla vatten över askhögen eller täck över den med jord.
 • Kolla efter några timmar att brasan är släckt ordentligt.

Publicerad: 2015-03-08
Uppdaterad: 2016-03-08
Skribent: Marcus Årskog
Innehållsansvarig: redaktionen@dinsakerhet.se