Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Elda i gräs

Det är svårt att elda gräs. Vinden kan lätt sprida branden snabbt, vilket kan leda till oönskad spridning och att byggnader brinner upp.

Det är svårt att förutse gräsbrandens utveckling. På bara några minuter kan vädret ändra sig så att branden sprider sig så fort att man omöjligt hinner släcka den. Dödsfall i samband med gräsbränder har förekommit, troligen beroende på att de drabbade personerna har överraskats av den snabba brandspridningen.

Du får naturligtvis inte elda om räddningstjänsten i din kommun har utfärdat eldningsförbud. I vissa områden är det dessutom förbjudet att elda utomhus av hälso- och miljöskäl.

Brandrisken är väderberoende

Var observant på vädret när du ska elda gräs. Följ MSB:s och SMHI:s prognoser för gräs- och skogsbrandsrisker.

Elden sprider sig snabbt när gräset är torrt. Risken för gräsbrand är störst på eftermiddagen, när solen har torkat upp det fuktiga nattgräset.

Vinden är också en faktor som påverkar brandspridningen. Vid stark eller byig vind kan det vara farligt att elda utomhus då branden kan sprida sig snabbt.

Håll avstånd till annat brännbart

Det är direkt olämpligt att elda gräs på ett avstånd närmare än 15 meter från en byggnad eller skog. I lantbruk kräver försäkringsvillkoren i vissa fall ett skyddsavstånd på 75 meter till byggnad och 40 meter till skog.

Plocka bort brännbart material i omgivningen så att elden inte sprider sig.

Begränsa ytan

För att begränsa ytan du ska bränna bör du vattenbegjuta marken omkring den.

I försäkringsföreskrifterna för lantbruk krävs 2 meter breda plöjda eller på annat sätt frigjorda jordytor som begränsningslinjer då inga naturliga avgränsningar finns. Kontakta ditt försäkringsbolag för ytterligare anvisningar om försäkringsföreskrifter.

Orsaka inte onödiga larm

Undvik eldning efter mörkrets inbrott eftersom personer som ser lågorna kan larma räddningstjänsten i onödan.

Elda inte ensam

Elda aldrig gräs ensam. Om branden sprider sig okontrollerat kan man behöva vara flera för att hantera den.

Kontrollera elden

Bränn bara små ytor åt gången. Tänk på att bränna ytorna mot vinden för att få en bättre kontrollerad eldning.  Med obrännbara krattor går det att ”styra” elden något.
 
Var vaksam på hur situationen är där du ska elda. Lokala förhållanden som till exempel sluttningar och höjder kan skapa speciella risker med vindar.
 
Håll elden under uppsikt hela tiden. Ha för vana att ha med mobiltelefon för att snabbt kunna larma om gräsbranden kommer utanför din kontroll.

Ha beredskap med vatten

Du ska alltid ha tillgång till vatten då du eldar.
 
Trädgårdsslang och strilkannor kan med fördel användas för att vattenbegjuta obränt gräs framför flamfronten. Det är effektivare än att hälla vatten på flammorna.

Fakta om gräs- och skogsbränder

I Sverige inträffar varje år i genomsnitt mellan 3 000 och 4 000 bränder i skog och mark. Brändernas omfattning varierar mycket från år till år, men ofta berörs mer än 2 000 hektar.

De ekonomiska följderna är stora i form av räddningsinsatser och skador på skog och byggnader.

Sett ur ett internationellt perspektiv är problemen med bränder i skog och mark små i Sverige.

I till exmpel Nordamerika, Ryssland, Australien och i Medelhavsområdet är problemen betydligt allvarligare med mycket omfattande och svårbekämpade bränder i skog och mark.

Skogsbranden i Västmanland
Skogsbranden bröt ut den 31 juli 2014 på ett kalhygge i nordöstra delen av Surahammars kommun, nära gränsen till Sala kommun. Det är den största skogsbranden i Sverige i modern tid med 13 800 hektar drabbad skog och ungefär 25 nedbrunna eller brandskadade byggnader. Branden krävde ett dödsoffer.

Publicerad: 2016-03-08
Uppdaterad: 2016-03-08
Skribent: Marcus Årskog
Innehållsansvarig: redaktionen@dinsakerhet.se