Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Appen BRANDRISK Ute

BRANDRISK Ute är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Appen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Du hittar den på App Store eller Google Play.

Med hjälp av positioneringsfunktionen i din iPhone, iPad eller Android får du aktuell risk och prognos för gräsbrand och skogsbrand.

Prognosen gäller för den plats där du befinner dig, men du kan också söka efter motsvarande information för andra orter.

Prognosen uppdateras varje dygn och gäller för aktuell dag och fem dagar framåt.

Applikationens startläge

I startläget finns prognos för aktuell dag och fem dagar framåt. Prognosen presenteras med färgkod, siffra, aktuell risk samt information om hur du bör agera när du eldar utomhus i trädgården eller ute i naturen. Tänk på att alltid kontrollera om eldningsförbud råder där du befinner dig innan du gör upp eld eller vid andra aktiviteter som kan orsaka gnistbildning.

Information om eldningsförbud hittar du ofta på din kommuns webbplats eller på din kommuns räddningstjänst webbplats. I vissa fall kan även Länsstyrelsen i ditt län utfärda eldningsförbud.

Översiktskartor – fördjupade brandriskprognoser

I applikationens översiktskartor finns fördjupade prognoser. De fördjupade prognoserna visar antändningsrisk, markfuktighet, spridningsrisk och brandens beteende. Observera att översiktskartorna har andra riskvärden än de förenklade riskvärden som visas i applikationens startläge. Brandrisken på kartan är en prognos för eftermiddagen med förväntad nederbörd fram till klockan 20.00.

Lokalt kan brandrisken vara stor efter en längre torrperiod, även om närliggande områden har fått regn. Kartan delas in i rutor om 11x11 km, prognoserna utgår ifrån medelvärdet i dessa rutor. Därför kan det lokalt finnas områden som har högre eller lägre risk än vad prognosen anger.

Dela brandrisker i sociala medier

Du kan dela med dig av aktuell brandrisk där du är eller för sökt ort på Facebook, Twitter och med e-post. Om du till exempel vet med dig att en familjemedlem eller kompis befinner sig på, eller ska resa till en ort, kan du söka rätt på brandrisken för denna ort och dela med dig av brandrisken och sprida kunskap om säker eldning.

Tänk på att alltid kontrollera om eldningsförbud råder där du befinner dig innan du gör upp eld eller vid andra aktiviteter som kan orsaka gnistbildning.

Var alltid försiktig när du eldar eller grillar.

Fakta om gräs- och skogsbränder

I Sverige inträffar varje år i genomsnitt mellan 3 000 och 4 000 bränder i skog och mark. Brändernas omfattning varierar mycket från år till år, men ofta berörs mer än 2 000 hektar.

De ekonomiska följderna är stora i form av räddningsinsatser och skador på skog och byggnader.

Sett ur ett internationellt perspektiv är problemen med bränder i skog och mark små i Sverige.

I till exmpel Nordamerika, Ryssland, Australien och i Medelhavsområdet är problemen betydligt allvarligare med mycket omfattande och svårbekämpade bränder i skog och mark.

Skogsbranden i Västmanland
Skogsbranden bröt ut den 31 juli 2014 på ett kalhygge i nordöstra delen av Surahammars kommun, nära gränsen till Sala kommun. Det är den största skogsbranden i Sverige i modern tid med 13 800 hektar drabbad skog och ungefär 25 nedbrunna eller brandskadade byggnader. Branden krävde ett dödsoffer.

Publicerad: 2016-02-26
Uppdaterad: 2016-02-26
Skribent: Marcus Årskog
Innehållsansvarig: redaktionen@dinsakerhet.se