Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Säkerhet vid vatten

Livräddningsutrustning bör finnas vid kajer, kanaler, hamnar, badplatser och andra vattendrag där det är vanligt att människor är nära vattnet. Platser som till exempel naturliga badplatser och naturhamnar omfattas inte av lagen, såvida det inte finns bryggor, badstegar, omklädningsrum eller liknande arrangemang. Det finns dock inget som hindrar att utrustning sätts upp även på sådana platser.

Utrustningen bör finnas väl synlig och nära vattnet. I tätorter och i hamnar bör utrustning för vattenlivräddning placeras med högst 200 meters mellanrum. På badplatser bör utrustningar placeras med högst 100 meters mellanrum. Fasta kajstegar bör placeras med högst 50 meters mellanrum.

Typ av utrustning

Där det finns behov av utrustning för vattenlivräddning bör det alltid finnas en livboj. Fasta kajstegar eller trappor bör finnas om det är svårt att komma upp ur vattnet på annat sätt. Vid höga kajkanter, där det är svårt att nå en nödställd från land eller där det är djupt vatten direkt vid land eller brygga, bör det även finnas livräddningshake och livräddningsstege. En signalvimpel på livräddningshaken gör det lättare att se livräddningsutrustningen. Räddningsbåt eller flotte bör finnas på särskilt riskutsatta platser.

Detta kan du själv kontrollera

Om du är engagerad i en båtklubb eller bor nära vatten kan du här få råd och rekommendationer kring livräddningsutrustning. Finns den på avsedd plats, är hel och funktionsduglig samt väl synlig?

Den här listan kan vara till hjälp. Kontrollera att
  • all utrustning är placerad så att den lätt och snabbt kan användas,
  • livbojar med lina är hela och hänger på plats samt att linan är skyddad mot solljus,
  • livbojens upphängningsanordning är hel och ordentligt fastskruvad, − skaft och krokar på livräddningshakar är intakta,
  • sprickor eller rötskador inte finns på undsättningsstegar, (lämpligen genom belastningsprov med ca 90 kg på stegens mitt),
  • hake och stegar har ordentliga fästen och är rätt fastsatta på upphängningsstolpen,
  • fasta kajstegar håller och att de är intakta även under vattenytan.
  • Kontrollera också om reflexer eller markeringsmålning behöver förbättras,
  • åror, årornas infästningar, linor och skrov på livräddningsbåt eller livräddningsflotte är hela,
  • livräddningsbåt på land ligger upp- och nedvänd, samt att
  • livräddningsflottens ställning är hel och att flotten är väl förankrad.

Tillsyn

Den är kommunen som ska se till och följa upp att anläggningsägare eller nyttjanderättshavare håller med livräddningsutrustning i skälig omfattning. Lagen om skydd mot olyckor gör ingen skillnad mellan kommunala och enskilda anläggningar.

Publicerad: 2016-03-10
Uppdaterad: 2020-09-10
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: Redaktionen