Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Brandskydd i fritidsbåt

Enligt de flesta försäkringsvillkor ska alla motordrivna båtar vara utrustade med minst en tvåkilos handbrandsläckare med pulver. Om båtens längd överstiger tio meter ska den ha minst två.

Lär dig var brandsläckarna finns och hur de används. Vibrationerna i en båt gör ofta att pulvret i handbrandsläckare klumpar ihop sig. Ta därför för vana att ta loss släckaren och vänd den några gånger då och då samtidigt som du kontrollerar att mätaren på de tryckladdade släckarna fortfarande pekar på grönt.

Spritkök och gasolspisar

Lågan från ett spritkök är ibland svår att upptäcka. Olyckor är vanliga i samband med påfyllning. Gasolspisar och gasolvärmare är andra brandrisker ombord. Båtens rörelser gör att skarvar och anslutningar kan lossna.

Använd aldrig en kolgrill i en båt. Lagra heller aldrig sprayflaskor, gasol eller liknande i motorrum eller ett annat utrymme där en brand kan tänkas uppstå.

Om båten börjar brinna ...

En brinnande båt exploderar sällan men tryckkärl, sprayflaskor och gasoltuber etc kan i värsta fall explodera och utgöra personfara om de hettas upp vid mer långvarig brandpåverkan.

Undvik att genast hoppa i vattnet vid brand ombord till sjöss om du inte omedelbart hotas. En brand i vätskor som läckt ut brukar dämpa sig efter bara någon minut.

Stanna motorn och styr fören mot vinden.

Stäng bränslekranen och vrid av gasolen på huvudkranen.

Stäng av huvudströmmen.

Använd handbrandsläckaren om det går utan att ta för stora risker. En pulversläckare har flera meters kastlängd och pulvret är mycket effektivt mot vätskebränder.

Spruta med korta svepande rörelser tills lågorna har slagits ner. Kontrollera effekten och spruta en gång till så att du är övertygad om att det är helt släckt. Tömningstiden för en 2-kilos släckare är ca 8 sekunder. Försök därför spara på pulvret.

Se till att larm har gått fram och att alla har en ordentlig flytväst på sig innan ni överger båten. Stanna i närheten tills hjälpen kommer fram.

Om branden bryter ut medan du befinner dig i en hamn med andra förtöjda båtar bör du göra vad som går för att hindra att branden sprider sig.

Checklista

Tankning av fritidsbåt

  • Stäng av huvudströmbrytaren, det räcker inte med bara tändningen.
  • Motorrumsfläkten skall vara påslagen för att få bort giftig ånga.
  • Var säker på att du fyller på bränslet på rätt ställe. Vissa båtar är modifierade och har påfyllningshål på utsidan som inte är vidarekopplat. 
  • Se till att handtagen är jordade när du tankar båten. Om de inte är det kan du koppla en jordad kabel till båten så att inte statisk elektricitet uppstår vilket kan skapa en gnista. Detta kan även hända vid tankning dunk till dunk, även om det är extremt ovanligt. På tankstationer ska handtagen vara jordade. 
  • Brandsläckare skall alltid finns nära till hands om olyckan skulle intträffa. 
  • Stäng av gasolflaskor innan du tankar. 
  • Ingen ska finnas ombord på båten när den tankas för att ni lättare ska kunna söka skydd vid olycka.
  • Dieselbakterier kan förorsaka betydande skador på spridare, pumpar och i värsta fall totalt bränslestopp. För att förebygga mikroorganismerna så skall du undvika kondensvatten i bränsletanken. 
  • Det är bra att gå igenom systemet två gånger per år för att säkerhetsställa dess funktion samt leta läckor, dåliga kopplingar eller slangar. Du ska också säkerhetsställa att tanken är helt utan rostskador.
  • En lös bensintank skall lyftas ut ur båten, då det lätt blir gasbildning som ligger kvar i skrovet.

Publicerad: 2016-03-10
Uppdaterad: 2016-03-10
Skribent: Marcus Årskog
Innehållsansvarig: Marcus Årskog