Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Risker i barns vardag

I informationsmaterialet, Risker i barns vardag, får du information om vanliga risker för barn mellan 0-6 år och hur du kan minska risken för olyckor innan de sker. Materialet riktar sig till dig som arbetar inom barn- och mödrahälsovård samt föräldrar och anhöriga.

Risker i barns vardag är baserat på bilder med viktiga och korta budskap. Inom varje riskområde finns möjlighet till fördjupning. Lek och upptäckarglädje är en naturlig del av ett barns utveckling. Inom varje riskområde ges exempel på barns behov och drivkrafter. 

Informationsmaterialet är framtaget av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans Rikshandboken i barnhälsovård. Innehållet är kvalitetssäkrat av personal inom barnhälsovården, Boverket, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket och Trafikverket.

Här kan du kostnadsfritt beställa en, eller flera broschyrer om det digitala informationsmaterialet "Risker i barns vardag"  - sprid gärna!

Risker i barns vardag är under utveckling, vi tar gärna emot frågor och synpunkter. Hör gärna av dig till redaktionen@dinsakerhet.se