Risker i barns vardag

Trappgrind

Från ungefär sex månaders ålder är barnets rörelser snabbare, pincettgreppet är mer utvecklat och nyfikenheten ökar                                                    

Element och fönster
Trappor
Detaljer i bostaden
Gåstolar
Barnstol
Leksaker och mat
Musik och ljud
Trappgrind
  • Trappgrind bör användas både upp- och nertill i en trappa

Det sker ett sjuttiotal olyckor med trappgrindar varje år. De flesta av dessa olyckor drabbar barn 1 år eller yngre och den dominerande skadeorsaken är fall (Källa: MSB).

  • Både upp- och nertill i trappor bör en trappgrind användas.
  • Grindarna ska vara ordentligt och säkert fastsatta så de inte kan lossna, och speciellt viktigt är det om det finns en grind högst upp i trappan.
  • Skruvar och andra delar till trappgrinden bör kontrolleras regelbundet så de sitter fast och är ordentligt åtdragna.
  • Grindens spjälor ska sitta tätt.
  • Tänk på att äldre syskon lätt kan glömma att stänga grinden.
  • Trappräcket ska vara barnsäkert så barnet inte kan fastna eller klättra i det.
  • Avståndet mellan golv och grind får inte vara över 10 centimeter.