Risker i barns vardag

Gåstol

Från ungefär sex månaders ålder är barnets rörelser snabbare, pincettgreppet är mer utvecklat och nyfikenheten ökar                                                    

Element och fönster
Trappor
Detaljer i bostaden
Gåstolar
Barnstol
Leksaker och mat
Musik och ljud
Gåstol
  • I gåstol blir barnet snabbare når högre och kan lätt falla ner för trappor, dra ner varma och tunga föremål.

  • Bästa och säkraste lekplatsen för ditt barn är golvet

  • Behövs gåstol? Tänk igenom riskerna! Se film: Fallolycka med gåstol

Gåstolar har blivit vanligare i småbarnsfamiljer och olyckorna har ökat. Varje år skadas uppemot 400 barn i olyckor med gåstolar. I över 90 procent av fallen har barnet kört utför en trappa. Det är inte ovanligt att olyckan sker när exempelvis ett syskon har glömt att stänga trappgrinden (Källa: MSB).

  • Använd inte gåstolar som saknar trappstopp.
  • Trappstopp kan fördröja fallet något, men förhindrar inte fall ned för trappor.
  • En säker och fungerande trappgrind bör monteras både upptill och nertill i trappor.
  • Trappgrinden ska vara stängd.
  • Lämna aldrig barnet utan uppsikt i gåstolen.
  • Välj en stabil gåstol som inte välter.
  • I en gåstol kommer barnet högre upp och kan nå saker det normalt inte skulle kunna nå – brännskaderisk, risk för skärskador, förgiftningsrisk etc.

Länktips:

För mer information om gåstolar, se Konsumentverkets webbplats

http://www.konsumentverket.se/Vara-omraden/Sakra-varor-och-tjanster/Barnprodukter/Lekstolar-eller-gastolar/

Film om fallolycka med gåstol på webbplatsen Dinsäkerhet.se:

http://www.dinsakerhet.se/Barns--ungas-sakerhet/Risker-hemma/Fallskador/