Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Risker i barns vardag

Gåstol

Från ungefär sex månaders ålder är barnets rörelser snabbare, pincettgreppet är mer utvecklat och nyfikenheten ökar                                                    

 • Element och fönster
 • Trappor
 • Detaljer i bostaden
 • Gåstolar
 • Barnstol
 • Leksaker och mat
 • Musik och ljud
Gåstol
 • I gåstol blir barnet snabbare når högre och kan lätt falla ner för trappor, dra ner varma och tunga föremål.

 • Bästa och säkraste lekplatsen för ditt barn är golvet

 • Behövs gåstol? Tänk igenom riskerna! Se film: Fallolycka med gåstol

Gåstolar har blivit vanligare i småbarnsfamiljer och olyckorna har ökat. Varje år skadas uppemot 400 barn i olyckor med gåstolar. I över 90 procent av fallen har barnet kört utför en trappa. Det är inte ovanligt att olyckan sker när exempelvis ett syskon har glömt att stänga trappgrinden (Källa: MSB).

 • Använd inte gåstolar som saknar trappstopp.
 • Trappstopp kan fördröja fallet något, men förhindrar inte fall ned för trappor.
 • En säker och fungerande trappgrind bör monteras både upptill och nertill i trappor.
 • Trappgrinden ska vara stängd.
 • Lämna aldrig barnet utan uppsikt i gåstolen.
 • Välj en stabil gåstol som inte välter.
 • I en gåstol kommer barnet högre upp och kan nå saker det normalt inte skulle kunna nå – brännskaderisk, risk för skärskador, förgiftningsrisk etc.

Länktips:

För mer information om gåstolar, se Konsumentverkets webbplats

http://www.konsumentverket.se/Vara-omraden/Sakra-varor-och-tjanster/Barnprodukter/Lekstolar-eller-gastolar/

Film om fallolycka med gåstol på webbplatsen Dinsäkerhet.se:

http://www.dinsakerhet.se/Barns--ungas-sakerhet/Risker-hemma/Fallskador/