Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Risker i barns vardag

Eluttag

Från ungefär sex månaders ålder är barnets rörelser snabbare, pincettgreppet är mer utvecklat och nyfikenheten ökar                                                    

  • Element och fönster
  • Trappor
  • Detaljer i bostaden
  • Gåstolar
  • Barnstol
  • Leksaker och mat
  • Musik och ljud
Eluttag
  • Se över elen i din bostad

  • Tunga möbler som riskerar att tippa, t.ex bokhyllor och TV, ska förankras i väggen

  • Vid misstanke om ditt barn har fått i sig/på sig något giftigt eller frätande, ring 112 och begär Giftinformationscentralen

Varje år uppsöker uppskattningsvis mellan 600 och 700 personer, mestadels barn i ett till treårsåldern, ett akutsjukhus efter att ha skadats i elolyckor i hemmet. De flesta elolyckor i hemmet sker i samband med trasiga förlängningssladdar, belysning, vägguttag, vid installation eller reparation av elektrisk utrustning samt av trasiga och strömförande hushållsapparater (Källa: Elsäkerhetsverket).

El

Se över elen, montera petskydd på alla eluttag, grenkontakter och sladdosor. All elutrustning ska vara i fullgott skick och CE märkta.Ta bort lösa sladdar från golvet, installera jordfelsbrytare.

Tippskydd

Möbler, inredning, lösa garderober etc. som riskerar att tippa om barnet tar tag i eller klättrar på dem, ska fästas i väggen. Tv:n ska stå stadigt eller fastmonteras i väggen. Olycksstatistik från USA visar att många barn har dödats när de rivit ner platt tv:n över sig. Spisen bör också vara förankrad i väggen med tippskydd.

Vassa eller giftiga saker

Lådor, skåp och andra förvaringsutrymmen där vassa eller giftiga saker förvaras ska monteras med barnskyddande lås eller spärrar. Alternativet är att förvara vassa eller giftiga saker högt upp, dit barnet inte kan nå.

Kemikalier ska förvaras så barnet inte kommer åt dem alternativt låsas in. Var extra försiktig med läkemedel, tändvätskor, rengöringsmedel, maskindiskmedel, bekämpningsmedel, bensin och andra petroleumprodukter.