Risker i barns vardag

Barnstol

Från ungefär sex månaders ålder är barnets rörelser snabbare, pincettgreppet är mer utvecklat och nyfikenheten ökar                                                    

Element och fönster
Trappor
Detaljer i bostaden
Gåstolar
Barnstol
Leksaker och mat
Musik och ljud
Barnstol
  • Ha alltid uppsikt över ditt barn i stolen

Uppskattningsvis skadas cirka 800 barn varje år i olyckshändelser, främst fallolyckor, där barnstolar är inblandade. Det är oftast barn upp till tre års ålder som skadas i de här olyckorna (Källa: MSB).

  • Ha alltid uppsikt över barnet i stolen.
  • En barnstol ska vara stabil och barnet ska inte kunna ta sig ur den på egen hand.
  • Fäst gärna stolen i bordet med ett "ankare", som går att köpa för detta ändamål.
  • Varma kärl ska ställas utom räckhåll för barnet.

Länktips:

Mer information om barnstolar och dess säkerhetskrav finns på Konsumentverkets webbplats

http://www.konsumentverket.se/Vara-omraden/Sakra-varor-och-tjanster/Barnprodukter/Barnstolar/