Risker i barns vardag

Trehjuling

Världen vidgas och leken kräver stora ytor

Trafik och väg
Trehjuling och cykel
Pulka
Skridskor
Drunkning
Lek och bollspel
Studsmatta
Förgiftning
Bilen
Tändstickor och tändare

Uppskattningsvis inträffar varje år knappt 400 olyckor med trehjulingar som leder till akutsjukvård. De flesta av dessa olyckor drabbar barn i åldern ett till fem år (Källa: MSB).

Barnläkare och forskare rekommenderar att barnet väntar med att använda tvåhjuling till 5-6 års ålder. Innan det har barnet inte hunnit utveckla den motorik och balansförmåga som krävs vid användandet av tvåhjuling. Ge ditt barn stöd i början genom att springa bakom och hålla i pakethållaren.

Först vid 12 års ålder är barnet moget för att cykla i trafik.

Trehjuling

  • Trehjulingen ska vara stabil
  • Barnet ska använda godkänd småbarnshjälm (grönt spänne) vid cykling
  • En hjälm skyddar huvudet och minskar ansiktsskadorna med 65 %
  • Ta av hjälmen vid avslutad cykling
  • Se upp för trappor eller branta backar, barnet har svårt att bromsa
  • Trehjuling ska användas enbart på trafikskyddat lekområde, inte i trafiken
  • När barnet cyklar ska det alltid ske under vuxentillsyn