Risker i barns vardag

Trafik och väg

Världen vidgas och leken kräver stora ytor

Trafik och väg
Trehjuling och cykel
Pulka
Skridskor
Drunkning
Lek och bollspel
Studsmatta
Förgiftning
Bilen
Tändstickor och tändare
Trafik och väg
  • Träna trafikregler tillsammans med ditt barn

De flesta barn som dör i olyckor omkommer i trafiken. De senaste decennierna har mellan 20 och 70 barn, 0-17 år, omkommit i trafiken varje år och då främst i vägtrafiken (Källa: SCB).

Träna trafikregler tillsammans med ditt barn genom att;

  • Gå tillsammans på rätt sida, hand i hand
  • Låta barnet gå innerst
  • Båda bär reflexer
  • Använda övergångsställen
  • Bara gå när det är grön gubbe
  • Aldrig låta barnet springa i förväg eller hamna efter
  • Tala om vad du ser och varför du gör som du gör.

Diskutera

Prata med ditt barn om riskerna med att leka nära/på olika riskfyllda miljöer, exempelvis järnväg, väg, broar, bangårdar, tunnlar etc.

Länktips:

Mer information om trafikregler finns på Transportstyrelsens webbplats http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trafikregler