Risker i barns vardag

Skridskor

Världen vidgas och leken kräver stora ytor

Trafik och väg
Trehjuling och cykel
Pulka
Skridskor
Drunkning
Lek och bollspel
Studsmatta
Förgiftning
Bilen
Tändstickor och tändare
Skridskor
  • Ditt barn ska alltid använda hjälm!

För att minska riskerna för skador i samband med skridskoåkning, ska en godkänd hjälm som följer säkerhetskraven användas. Skridskorna ska vara välslipade och ha rätt storlek.

Ishockey

  • Hjälm avsedd för ishockey ska användas
  • Lämpliga skydd, exempelvis halsskydd, skydd för leder, armbågar, axlar, höfter och knäleder, ska användas
  • Ishockeyplanen ska ligga avskild från trafik
  • Öva på hur man handskas med klubba tillsammans –inga höga klubbor