Risker i barns vardag

Pulka

Världen vidgas och leken kräver stora ytor

Trafik och väg
Trehjuling och cykel
Pulka
Skridskor
Drunkning
Lek och bollspel
Studsmatta
Förgiftning
Bilen
Tändstickor och tändare
Pulka
  • En hjälm skyddar huvudet och minskar ansiktsskadorna med 65 %

Totalt inträffar varje år ungefär 3000 olyckor där vinterutrustning såsom kälke, bob, pulka, spark är involverade, och som är så allvarliga att man uppsökt akutsjukhus. Cirka 1400 olyckor med pulkor inträffar varje år (Källa: MSB).

Barnet bör alltid ha hjälm i vintersporterna. I pulkabacken bör barnet använda småbarnshjälm med grönt spänne. Ha alltid tillsyn över barnet då det utövar olika vintersporter.

Pulka

  • I pulka- och skidbacken ska inte träd, staket eller andra hinder finnas, och inte vätta mot en trafikerad gata
  • Tänk på att barn i denna ålder ofta går uppför backen i åkbanan – krockrisk
  • Lär barnet att ta sig uppför backen vid sidan av åkytan.Barnet bör åka med böjda ben i pulkan