Risker i barns vardag

Barn spelar fotboll

Världen vidgas och leken kräver stora ytor

Trafik och väg
Trehjuling och cykel
Pulka
Skridskor
Drunkning
Lek och bollspel
Studsmatta
Förgiftning
Bilen
Tändstickor och tändare
Barn spelar fotboll
  • I leken glömmer barn var de befinner sig, lekplats eller bollplan bör ligga avskilt från trafik

Barnet har i denna ålder svårt att överblicka och tolka många intryck samtidigt. Lekplats eller bollplan bör ligga klart avskilda från trafik.

  • Synen, bland annat sidoseendet är inte fullt utvecklat än
  • I leken glömmer barn var de befinner sig