Risker i barns vardag

Barn vid svampar

Världen vidgas och leken kräver stora ytor

Trafik och väg
Trehjuling och cykel
Pulka
Skridskor
Drunkning
Lek och bollspel
Studsmatta
Förgiftning
Bilen
Tändstickor och tändare
Barn vid svampar
  • Vid misstänkt förgiftning – ring 112 och begär Giftinformationscentralen

  • Om ditt barn ätit misstänkt giftig svamp – behåll svampen för identifiering

En del läkemedel innebär stor förgiftningsrisk för barn. Det gäller exempelvis hjärt- och blodtrycksmediciner, malariapreparat, medel mot depressioner, smärtstillande och sömnmedel.

I leken härmar barn vuxna eller kan se medicin som godis, speciellt om det är färgade tabletter. Läkemedel ska alltid förvaras oåtkomligt för barn.

Minska risken för att barnet leker med växter som kan ge allergiska reaktioner, tuggar på giftiga frön, bär eller svampar, genom att lära barnet vad som kan användas för lek och vad de ska vara försiktiga med.

Vid misstänkt förgiftning, ring 112 och begär Giftinformationscentralen.
Om barnet ätit något misstänkt giftig - behåll resterna för identifiering.

Länktips:

Information om giftiga svampar, Giftinformationscentralen:

http://www.giftinformation.se/introx.asp?CategoryID=6438

Information om förgiftningar och barn, Giftinformationscentralen:

http://www.giftinformation.se/intro.asp?CategoryID=6246

Kemikalielistan, som ger en information om risker, symtom och åtgärder vid olyckstillbud med de vanligaste hushållskemikalierna, Giftinformationscentralen:

http://www.giftinformation.se/AlphaList.asp?CategoryID=6235

Webbplatsen Dinsäkerhet.se informerar om förgiftning:

http://www.dinsakerhet.se/Barns--ungas-sakerhet/Risker-hemma/Forgiftning/