Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Risker i barns vardag

Drunkning

Världen vidgas och leken kräver stora ytor

 • Trafik och väg
 • Trehjuling och cykel
 • Pulka
 • Skridskor
 • Drunkning
 • Lek och bollspel
 • Studsmatta
 • Förgiftning
 • Bilen
 • Tändstickor och tändare
Drunkning
 • Ha alltid uppsikt vid vatten och var så nära att du kan gripa tag i barnet. Se film Barn drunkar tyst och snabbt

 • Barn ska ha flytväst vid vatten, i båt och vid strandlek

 • Små barn härmar vuxna, föregå med gott exempel och ha flytväst du också

 • Om du inte har någon flytväst går det att hyra i många kommuner

Ett barn drunknar snabbt och tyst. Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt vid vatten och var inte längre bort än att du kan gripa tag i barnet.

Barn ska ha flytväst vid vatten, i båt och vid strandlek.

Små barn härmar vuxna. Föregå med gott exempel och ha flytväst du också.

Har du ingen flytväst? I många kommuner går det att hyra.

Fördjupning

Varje år drunknar cirka 10 barn och 30-40 barn vårdas på sjukhus till följd av de skador de fått vid drunkningstillbud. Ofta handlar det om bristande övervakning av små barn (Källa: MSB).

Barnet ska ha flytväst vid vatten, i båt och vid strandlek. Barnet ska aldrig lämnas utan uppsikt. Vuxna bör föregå med gott exempel och också använda flytväst.

Om du köper begagnad flytväst bör du kontrollera sömmar, spännen, band och ytterhölje. Äldre västar blir ofta sköra i yttertyget och gå sönder om barnet hamnar i vattnet.

Flytvästen ska vara

 • Godkänd, CE-märkt och uppfylla säkerhetskraven
 • Märkt 100N eller högre
 • Av typen räddningsväst, det vill säga med krage och grenband
 • Räddningsvästen kan vända ditt barn till ryggläge om det skulle hamna i vattnet
 • Anpassad efter kroppsvikt och inte för stor
 • Röd, gul eller orange färg så att barnet syns väl om det hamnar i vattnet
 • Ordentligt hopknäppt
 • Utanpå alla andra kläder

Har du ingen flytväst?

I många kommuner går det att låna flytväst. Information om detta finns hos kommunens konsumentvägledning och Svenska Livräddningssällskapets förteckning över flytvästdepåer, se: http://www.svenskalivraddningssallskapet.se/vattenkunskap/flytvastar-och-sakerhet.aspx

Länktips:

Tips från konsumentverket om att välja rätt flytväst

http://www.konsumentverket.se/Vara-omraden/Sakra-varor-och-tjanster/Hjalmar-och-skydd/Flytvast/Flytvastar-for-barn/

Barnsäker pool och trädgårdsdamm

https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Barnsaker-pool-och-tradgardsdamm/

Studien Varför drunknar barn?

https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Varfor-drunknar-barn/

Om vattenkunskap på Svenska livräddningssällskapets webbplats

http://www.svenskalivraddningssallskapet.se/vattenkunskap.aspx