Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Risker i barns vardag

Barnbilstol

Världen vidgas och leken kräver stora ytor

 • Trafik och väg
 • Trehjuling och cykel
 • Pulka
 • Skridskor
 • Drunkning
 • Lek och bollspel
 • Studsmatta
 • Förgiftning
 • Bilen
 • Tändstickor och tändare
Barnbilstol
 • Ditt barn ska alltid vara ordentligt fastspänt i bilbarnstolen

 • Lämna aldrig ditt barn ensam i bilen

 • Upp till fyra års ålder färdas ditt barn säkrast bakåtvänd

Varje år dödas eller skadas barn för att bilbälte eller bilbarnstol inte har använts på rätt sätt. Små barn som åker i framåtvända bilbarnstolar löper fem gånger så hög risk att dödas eller skadas svårt jämfört med barn som åker i bakåtvända bilbarnstolar.

Barn som är kortare än 135 cm ska använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan skyddsutrustning för barn. Barnet ska alltid vara fastspänt då det färdas i bilen, även korta sträckor. Rekommendationen är att barn sitter bakåtvända så länge som möjligt, normalt tills de är ungefär fyra år.

Utrustningen ska passa både barnet och bilen. Prova alltid före köp och följ anvisningarna noga. Kontrollera att barnen sitter säkert med bilbältet rätt använt innan du startar bilen. Se till att koppla ur krockkudden på verkstad eller med hjälp av nyckel innan barnet placeras på passagerarplatsen.

Det är du som är vuxen som ansvarar för att barnen i bilen använder bilbälte eller annat skydd, som bilbarnstol eller bälteskudde.

Ha inga lösa saker i bilkupén. Vid en eventuell inbromsning eller krock, kan de slungas emot passagerarna.

Lämna aldrig barnet ensamt i bilen.

Vid längre bilturer, ta ofta pauser, så barnet får röra på sig och ändra ställning.

Säg till att du vill ha bilbarnstol eller bältesstol eller -kudde när du beställer taxi.

Bilbarnstol

 • Bilbarnstolen ska vara godkänd för barnets vikt
 • När ditt barns huvud når över kanten är det dags att byta till bältesstol/bälteskudde
 • Bilbarnstolen ska installeras korrekt enligt bruksanvisning
 • Barnet ska alltid vara ordentligt fastspänt i bilbarnstolen, även vid kortare färderBarnets bälte ska ligga över barnets höfter, inte över magen
 • Var uppmärksam på att det finns bilbarnstolar som inte är godkända för att användas i baksätet

Bältesstol/bälteskudde

 • I bältesstol/bälteskudde åker barnet framåtvänt
 • Använd endast godkänd bältesstol/bälteskudde.Stolen/kudden placeras antingen i bak- eller i framsätet
 • Använd enbart bilens bälte
 • Bältet ska stäckas korrekt: nära halsen, över bröstbenet, och ner över låren, inte magen
 • Om ditt barn sitter på en plats som saknar nackstöd är bältesstolen ett bättre alternativ än bälteskudde

Länktips:

Information om barn i bil på trafikverkets webbplats, se följande länk:

http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Sakerhet-i-bil/Barn-i-bil/

Broschyren "Säkerhet i bilen" från Trafikverket, som även finns översatt på en rad andra språk, förutom svenska

http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____612.aspx