Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Risker i barns vardag

Kniv och kemikalier

När barnets färdigheter vidareutvecklas ökar också barnets möjligheter att undersöka omgivningen

  • Cigaretter och snus
  • Brännskada
  • Drunkning
  • Köket
  • Vassa föremål och kemikalier
  • Fönster och balkong
  • Detaljer i bostaden
  • Barn i cykelsits
Kniv och kemikalier
  • Vassa föremål, kemikalier och mediciner ska förvaras oåtkomligt för ditt barn

  • Vid misstänkt förgiftning - ring 112 och begär Giftinformationscentralen

Nästan 600 barn i åldergruppen 1-3 år råkar varje år ut för olyckshändelser med kemisk påverkan. Omkring en fjärdedel av skadorna beror på frätande kemikalier och resten gifter. Den absolut vanligaste orsaken är att barnet fått i sig mediciner som tillhör föräldrar, mor- och farföräldrar eller syskon (Källa: MSB).

Om man misstänker att barnet har fått i sig eller fått på sig något giftigt eller frätande, ring 112 och begär Giftinformationscentralen

Kemikalier och mediciner ska förvaras oåtkomligt för barnet, exempelvis i ett låsbart skåp. Förvara vassa föremål i lådor eller skåp med barnskyddande lås eller spärrar eller högt upp, dit barnet inte når. Diskmaskinsmedel kan vara frätande, rengör facket från rester efter varje disk.

En barnskyddande förslutning är inte detsamma som en barnsäker förslutning. Förslutningen är tänkt att vara lite krånglig så att det dröjer innan barnet får upp förslutningen och att en vuxen då hinner ingripa. Denna typ av förslutning finns på produkter där innehållet kan skada barn, som tex frätande kaustiksoda eller tändvätska som kan skada lungorna.

Förvara knivar och vassa föremål så att barnet inte kan få tag i dem. Lägg ifrån dig knivar, vassa och tunga föremål längst in på köksbänken, utom räckhåll för barnet. Små barn är ofta nyfikna och när de börjar att gå når de snart en liten bit upp på bänkkanten. Risk för att barnet puttar ner föremål och får det på sig.

Länktips:

Kemikalieinspektionen har tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag med målet att minska de kemiska riskerna i vardagen för barn. Denna finns på Kemikalieinspektionens webbplats:

http://www.kemi.se/Start/Handlingsplan-for-en-giftfri-vardag/

Läs också mer om kemikalier i varor för barn på Kemikalieinspektionens webbplats:

http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Varor-for-barn/

På Giftinformationscentralens webbplats finns information om förgiftningar och barn:

http://www.giftinformation.se/intro.asp?CategoryID=6246