Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Risker i barns vardag

Barnpool

När barnets färdigheter vidareutvecklas ökar också barnets möjligheter att undersöka omgivningen

 • Cigaretter och snus
 • Brännskada
 • Drunkning
 • Köket
 • Vassa föremål och kemikalier
 • Fönster och balkong
 • Detaljer i bostaden
 • Barn i cykelsits
Barnpool
 • Ha alltid uppsikt vid vatten och var så nära att du kan gripa tag i barnet. Se film Barn drunkar tyst och snabbt

 • Barn ska ha flytväst vid, i eller på vatten. Föregå med gott exempel, använd en du också.

 • Har du ingen flytväst finns det att låna i de flesta kommuner.

Drunkning är en av de absolut vanligaste dödsorsakerna bland barn 0-6 år. Tjugo procent av de som drunknar är förskolebarn som omkommer i närliggande dammar, trädgårdsdammar, pooler eller vattendrag inom ett par 100 meter från hemmet.

Barn drunknar tyst och snabbt och orsaken är ofta bristande tillsyn av vuxen.

Det krävs bara några centimeter vatten för att ett barn ska drunkna och därför kan även små vattensamlingar vara farliga tex. diken, vattenfyllda gropar, vattentunnor, plaskdammar, trädgårdspooler och bassänger.

 • Barnet ska aldrig lämnas utan uppsikt vid badet/nära pool eller damm, och ha hela tiden barnet på gripavstånd.
 • Låt aldrig ett annat barn övervaka badningen – det ska vara en vuxen.
 • Mindre flyttbara pooler bör tömmas efter badet och de större bör utrustas med ett skydd.

Har du pool eller brunn?

För att ett poolskydd, inte bara ska skydda mot nedfallande löv, etc. bör det vara så stabilt att en vuxen kan gå på det.

Den som äger en fast pool eller damm som är mer än 20 cm djup, ska enligt lag ordna de säkerhetsanordningar/skydd som behövs för att undvika barnolyckor – oberoende om de har egna barn eller inte. Fast pool på tomten ska ha barnsäkert staket och grind eller skyddstäckning. Staket med grind ska placeras runt poolen eller runt tomten.

Boverkets byggregler föreslår att skyddet kan vara ett staket som är minst 90 cm högt, och utfört så att barnet inte kan klättra på det eller krypa under.

Brunnslock ska vara så pass tungt så barnet inte kan flytta på det.

Länktips:

Mer information om Boverkets byggregler för pooler och bassänger på deras webbplats:

http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Boverkets-byggregler-BBR/sakerhet-vid-anvandning/Sakerhet-pa-tomt/Vad-finns-det-for-regler-for-pooler-och-bassanger-/

Boverkets handbok om barnsäkra brunnar:

http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2000/Barnsakra-brunnar/

Broschyren Säkerhet vid bad med barngrupp, som finns på MSB:s webbplats:

https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Sakerhet-vid-bad-med-barngrupp-/

Informationsbladet Barnsäker pool och trädgårdsdamm, som finns på MSB:s webbplats:

https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Barnsaker-pool-och-tradgardsdamm/

Studien Varför drunknar barn?, som även den finns på MSB:s webbplats:

https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Varfor-drunknar-barn/

Filmen "Barn drunknar tyst och snabbt" på webbplatsen Dinsäkerhet.se:

http://www.dinsakerhet.se/Filmgalleriet/Filmer/Barn--unga/Barn-drunknar-tyst-och-snabbt/

Filmen "Säkra din pool eller trädgårdsdamm" på webbplatsen Dinsäkerhet.se:

http://www.dinsakerhet.se/Filmgalleriet/Filmer/Barn--unga/Sakra-din-pool-eller-tradgardsdamm/