Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Risker i barns vardag

Barn vid tv

När barnets färdigheter vidareutvecklas ökar också barnets möjligheter att undersöka omgivningen

 • Cigaretter och snus
 • Brännskada
 • Drunkning
 • Köket
 • Vassa föremål och kemikalier
 • Fönster och balkong
 • Detaljer i bostaden
 • Barn i cykelsits

Barn i denna ålder rullar och hasar snabbt. Den vanligaste skada som barn råkar ut för är fall från låg höjd, exempelvis från soffa och fåtölj. Ha alltid uppsikt över ditt barn om det finns risk för fall.

Möbler och inredning

 • Hörnskydd kan behövas till vassa bordskanter/möbelkanter.
 • Tunga föremål bör inte stå på dukar som kan dras ner – gripmotoriken är vanligtvis utvecklad i denna ålder.
 • Lösa persienner bör fästas högt upp så barnet inte når dem.

El

 • Alla eluttag, grenkontakter och sladdosor ska vara petskyddade.
 • Alla sladdar, lampor och annan elutrustning ska vara i fullgott skick och CE-märkta. CE-märket innebär att tillverkaren lovar att varan uppfyller säkerhetskraven.
 • Installera gärna en jordfelsbrytare.
 • Undvik att ha lösa sladdar liggandes på golvet eller hängandes så barnet kan nå dem.

Mer om detaljer i bostaden

 • Håll uppsikt över ditt barn då öppna spisen eller braskaminen används.
 • Håll uppsikt över barnet vid användning av utegrill.

Länktips:

Mer information om barn och elsäkerhet, se Elsäkerhetsverkets webbplats:

http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Din-elsakerhet/Barn-och-elsakerhet/

Mer information om hur man kan bygga barnsäkert (byggnader, tomter och utemiljö) finns på Boverkets webbplats:

http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2011/Bygg-barnsakert/

 

Boverkets byggregler, BBR, gäller för nybyggda, ändrade eller "renoverade" bostäder. Se mer information om dessa byggregler på Boverkets webbplats:

http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2011/Regelsamling-for-byggande-BBR-2012/.

För barnsäkerhet gäller BBR avsnitt 8 Säkerhet vid användning. Samma krav kan vara en lämplig rekommendation för barnsäkerhet i äldre bostäder där man själv vill förbättra barnsäkerheten.