Risker i barns vardag

Askfat

När barnets färdigheter vidareutvecklas ökar också barnets möjligheter att undersöka omgivningen

Cigaretter och snus
Brännskada
Drunkning
Köket
Vassa föremål och kemikalier
Fönster och balkong
Detaljer i bostaden
Barn i cykelsits
Askfat
  • Tobaksrök, fimpar och snus är skadligt för ditt barn

Tobaksrök är skadligt för ditt barn att andas in och om ditt barn stoppar cigaretter, snus eller fimpar i munnen finns risk för förgiftning. Det finns även risk att ditt barn får brännskador från glödande fimpar, tändstickor, tändare. E-cigaretter blir ett allt vanligare alternativ till tobaksrökning, men nikotinvätskan är giftig och ampullerna kan innehålla doser som är dödliga för barn. De nikotinfria vätskorna är inte ofarliga.

  • Utsätt inte ditt barn för tobaksrök.
  • Att röka utomhus i närheten av en barnvagn kan innebära att barnet utsätts för passiv rökning.
  • Förvara cigaretter och snus oåtkomligt för barnet.
  • Ställ undan askfat med fimpar.Förvara tändare och tändstickor oåtkomligt för barnet.