Risker i barns vardag

Levande ljus

När barnets färdigheter vidareutvecklas ökar också barnets möjligheter att undersöka omgivningen

Cigaretter och snus
Brännskada
Drunkning
Köket
Vassa föremål och kemikalier
Fönster och balkong
Detaljer i bostaden
Barn i cykelsits
Levande ljus
  • Tända ljus och oljelampor ska alltid stå utom räckhåll för ditt barn

Tändare och tändstickor väcker nyfikenhet – elden fascinerar och är spännande. Barn vill även göra som vuxna.

  • Tändare och tändstickor ska förvaras oåtkomligt för barnet.
  • Tända ljus och oljelampor ska stå utom räckhåll för barnet.
  • Den som sist lämnar rummet ska släcka de tända ljusen.
  • Lämna aldrig barnen utan uppsikt då öppna spisen eller braskaminen används.
  • Håll uppsikt över barnet vid användning av utegrill.