Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Risker i barns vardag

Skötbord

Nyfödda har behov av en trygg tillvaro, samvaro och lek

 • Brandskydd
 • Sängen
 • Skötbordet
 • Barnvagnen
 • Badet
 • Babysitter
 • Nappen
 • Bilen
 • Varma/heta vätskor
Skötbord
 • Den säkraste platsen att byta blöjor är på golvet.

 • Om du använder skötbord, håll alltid en hand på ditt barn

Den säkraste platsen för att sköta om och byta blöjor på ett barn är på golvet.Varje dag tvingas föräldrar uppsöka akutsjukvård för sina barn som har fallit från skötbordet. Nittio procent, av de omkring 600 fallen per år, utgörs av barn som är ett år eller yngre. Fyra av fem fallolyckor från skötbord sker i badrummet, och leder oftast till huvudskador. (Källa: MSB)

Om du använder skötbord, ha förvaringsplats för blöjor, tvättlappar, salvor, kläder, etc. på armlängds avstånd, så att du alltid kan hålla en hand på barnet. Eftersom barn i denna ålder redan kan rulla ett halvt varv finns det annars risk för att barnet rullar av skötbordet.

 • Skötbordet ska vara stabilt och har skydd på 3 sidor.
 • Skötbädden ska inte vara för hög i förhållande till skötbordskanten. Barnet kan annars rulla av skötbordet via skötbädden.

Vattentemperaturen ska vara ljummet och behagligt, runt 37 grader, vid skötsel av hygien och bad. Tänk även på att vattnet i varmvattenkranen inte bör vara högre än 55 grader – vid en temperatur på 60 grader uppstår skållningsskador vid mindre än 5 sekunders exponering.