Risker i barns vardag

Barnvagn

Nyfödda har behov av en trygg tillvaro, samvaro och lek

Brandskydd
Sängen
Skötbordet
Barnvagnen
Badet
Babysitter
Nappen
Bilen
Varma/heta vätskor
Barnvagn
  • Ha uppsikt och kontakt

     

Varje år skadar sig ungefär 600 – 700 barn, främst barn som är två år eller yngre, i barnvagnsrelaterade olyckor så allvarligt att de behöver uppsöka en akutmottagning. Den vanligaste skadeorsaken är fall (Källa: MSB).

Med en bakåtvänd barnvagn kan du ha bättre uppsikt över ditt barn. Barnvagnen ska vara stabil, ha rejäla hjul, fungerande bromsar samt vara utrustad med reflexer.

  • Kontrollera säkerhetsspärrarna.
  • Använd alltid bromsen när vagnen står still och du inte håller i handtaget.
  • Klä inte barnet för varmt i liggvagnen

Länktips:

Information om säkerhetskrav gällande barnvagnar

http://www.konsumentverket.se/Vara-omraden/Sakra-varor-och-tjanster/Barnprodukter/Barnvagnar/